Burgerparticipatie

Inwoners presenteren hun idee aan de Raad

Ideeënmarkt

Op woensdag 2 juni was er een digitale Ideeënmarkt voor inwoners. Er zijn vijf ideeën behandeld en sommige werden vooraf gepresenteerd door een filmpje op het YouTubekanaal van de Raad. Tijdens de avond konden de initiatiefnemers toelichting geven op hun voorstel. Alle fracties hebben schriftelijk een reactie gegeven. Ook hebben de voorstellen geleid tot een aantal toezeggingen van wethouders om het idee mee te nemen in hun reguliere overleggen en toekomstplannen voor nieuw beleid. De raadsleden zijn blij dat de onderwerpen onder de aandacht zijn gebracht door inwoners. Wilt u meer weten over de voorwaarden tot deelname en lezen over eerdere ideeën van voorgaande jaren?  

U kunt de ideeën en de reacties lezen op de website http://gemeenteraad.zaanstad.nl

Een groep mensen rond een marktkraam tijdens de ideeënmarkt
Vier mensen mensen rond een marktkraam tijdens de ideeënmarkt
Drie mannen rond een marktkraam tijdens de ideeënmarkt
Een groep mensen rond een marktkraam tijdens de ideeënmarkt

Praat met de Raad – Rondetafelgesprekken

In het Zaanstad Beraad is er naast Inspraak voor inwoners ook ruimte in het programma voor Rondetafelgesprekken. Hierbij geven inwoners, bedrijven of organisaties een onderwerp aan dat zij met raadsleden willen bespreken. In een meer informele setting (je hoeft niet achter het spreekgestoelte te staan) wordt er dan met elkaar een gesprek gevoerd en is er uiteraard ruimte voor vragen. In 2021 hebben er vijftien rondetafelgesprekken plaatsgevonden over uiteenlopende onderwerpen:

 • Fietscross
 • Watersportvereniging Bruynzeel
 • Eilanden van Hain
 • Kliko’s Oud-West
 • Balkenhaventerrein
 • Noodbrug Wormer
 • Welstandsnota
 • Knarrenhof
 • Leefbaarheid Vennenbuurt
 • Onderzoek dode schapen
 • Wapenbezit
 • Project Peperstraat
 • Rode Buurt Zaandijk
 • Losloopgebied Saendelft
 • Actiegroep Noorderveenweg

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content