Interview

Marc Wit – CDA

Logo CDA Zaanstad
Marc Wit van CDA

Mantelzorg – (tijdelijke) woningen – betrouwbare overheid

Marc Wit

Vraag

Wat vindt u ervan als wij de OZB per huishouden met €10 verhogen om dat extra geld (ca. €700.000) alleen te mogen besteden aan respijtzorg (‘adempauze’) voor mantelzorgers?

secretaris@zaanstad.cda.nl

De gemeente stimuleert dat Zaankanters zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, al dan niet met behulp van hun omgeving. Mantelzorg speelt hierbij een heel belangrijke rol. Bij de Zaanse visie op de mantelzorg heeft het CDA aangedrongen op een mantelzorgregisseur die sociale wijkteams goed informeert en helpt om overbelasting bij mantelzorgers sneller te signaleren. Die komt er nu. In 2021 ijveren we voor geld voor meer respijtzorg. Respijtzorg houdt in dat mantelzorgers, die soms 24/7 voor hun naaste zorgen, er regelmatig even tussen uit kunnen om de accu weer op te laden.

Dat Zaanse starters elf jaar moeten wachten op een huurwoning, is niet te verteren. Wij hebben ook in 2020 weer gepleit voor onalledaagse maatregelen. Het CDA wil opnieuw onderzoeken of Zaanse starters voorrang kunnen krijgen bij de eerste verhuur van nieuwe sociale huurwoningen. Dit is juridisch ingewikkeld maar zou een terechte beloning zijn voor Zaanstad dat in de regio Amsterdam de meeste sociale huurwoningen bouwt. Om de wachtlijsten te verkorten, dringen we al langer aan op tijdelijke woningen voor starters en ouderen. Voor ouderen bij voorkeur een betaalbare praktische woning in dezelfde buurt. Voor jongeren hebben we vorig jaar een concreet succes geboekt, want met steun van het Rijk worden naar verwachting in 2021 op sportpark Poelenburg ruim 200 tijdelijke woningen (10-15 jaar) gebouwd.

De aansluiting A8-A9 lost de verkeersdrukte en onveiligheid in Zaanstad-Noord op en is beter voor het milieu. Het CDA stoort zich eraan dat de Provincie de besluitvorming uitstelt. Met onze wethouder, tevens vice-voorzitter in de Vervoerregio Amsterdam, en met andere partijen willen we de druk op de Provincie verhogen zodat er voor het einde van deze bestuursperiode in maart 2022 een getekende intentie-overeenkomst ligt.

We zetten ook in op de verdieping van het spoor tussen Koog aan de Zaan en Wormerveer zodat west en oost zonder tunnels verbonden worden. Dat is duurder maar uiteindelijk wenselijker en beter dan nu miljoenen uittrekken voor dure en onhandige tunneltjes onder het spoor.

Tenslotte is er het CDA veel aan gelegen dat in deze bestuursperiode langslepende zaken worden afgesloten. Ik noem de Hemkade, het op zich logische maar knellende nieuwbouwplan van de Essalam moskee en de nieuwe velden voor hockeyclub De Kraaien. Als betrouwbare overheid moeten we daar duurzame oplossingen bieden. Dat zijn moeilijke keuzes die vragen om daadkracht van dit gemeentebestuur.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content