Interview

Marc Wit – CDA

Logo CDA Zaanstad
Marc Wit van CDA

Marc Wit

‘Jongeren hebben een zware tijd als gevolg van corona. En Zaanse jongeren zien zich ook nog gedwongen langer thuis te moeten blijven wonen. De wachttijd voor een huurwoning is ruim elf jaar. Het CDA heeft voor onalledaagse maatregelen gepleit; wij willen Zaanse starters voorrang geven bij de eerste verhuur van nieuwe sociale huurwoningen. Een beloning voor onze bouwlust. De Provincie kan niet tegen zijn; Zaanstad bouwt naar verhouding in de regio de meeste sociale huurwoningen. Het CDA kreeg in 2019 de toezegging dat in 2022 op sportpark Poelenburg ruim 200 tijdelijke woningen voor jongeren zouden worden gebouwd.Met geld van het Rijk is dat mogelijk, maar het ontbreekt aan daadkracht. Er hadden al jongeren kunnen wonen.

De gemeente loopt meer en meer vast in haar denken in regels en procedures. Terwijl de overheid dienend en daadkrachtig moet zijn. Neem de overlast voor buurtbewoners van drugsgebruikers in het In ’t Veldpark. Dat speelt al 7 jaar daar. Er is inmiddels voor vijf jaar geld, maar waarom is die inloopvoorziening er nog niet en wat gebeurt er daarna? Het CDA heeft tevergeefs een snelle tijdelijke oplossing voorgesteld. Er wordt eindeloos gewacht. Niet het denken in mogelijkheden bepaalt het tempo, maar regels en procedures. Om dit te doorbreken moet de dienende gemeente ook meer de energie en kennis van bewoners in hun buurten benutten.

Het CDA zet zich er blijvend voor in dat mensen omzien naar elkaar. Dat we respect voor elkaar houden, ondanks je geloofsovertuiging, gender of achtergrond. Noem het sociale duurzaamheid.

Als kinderen worden opgevoed, vergiftigd, met het idee dat LHBTIQ+ mensen niet deugen en dat je ver moet blijven van andere geloofsovertuigingen, ligt er een belangrijke taak voor familie, voor scholen, voor kerk en moskee. Dit lossen we niet op met een zebrapad of vlag. Geef kinderen een toekomst vol verdraagzaamheid. Daarom hebben we verschillende initiatieven rond veiligheid op straat en de LHBTIQ+ gemeenschap genomen en ondersteund.’

CDA Verdraagzaamheid en respect voor iedereen is belangrijker dan ooit

CDA Verdraagzaamheid en respect voor iedereen is belangrijker dan ooit

Het CDA heeft verder bereikt dat:

  • de gemeente de mantelzorg versterkt en in dat licht de mogelijkheden onderzoekt om respijtzorg te organiseren. Dat geeft mantelzorgers tijd om geregeld zelf even de accu op te laden.
  • er blijvend druk op het bestuur van de Provincie wordt uitgeoefend om de aansluiting van de A8 op de A9 niet langer te vertragen.
  • we de Zaanse (on)gebouwde historie koesteren en uitdragen en dat we houtbouw als karakteristiek Zaans voorrang geven, te beginnen op het Houteiland aan de Badhuisweg. De beoogde herbouw van het Havenkantoor Zaandam zou zowel stedenbouwkundig als economisch een opsteker zijn.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content