Interview

Christa Neefjes-IJfs – ChristenUnie

Logo Christen Unie Zaanstag
Christa Neefjes-IJfs van Christen Unie
Christa Neefjes-IJfs

‘Mensen moeten elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten, zodat ze zich ook om elkaar blijven bekommeren. Bij nieuwbouwprojecten zoals Houthavenkade en Zaanse Helden blijkt weinig rekening te worden gehouden met voorzieningen naast de vele woningen. Denk aan sportfaciliteiten, buurtfuncties en speelpleinen. ChristenUnie heeft daar voortdurend aandacht voor gevraagd. Nu komt er een beleidskader waarin wordt aangegeven hoeveel vierkante meter maatschappelijke voorzieningen er per vierkante meter bouw wenselijk zijn. Hiermee kun je per nieuw plan kijken wat nodig is. In een dichtbebouwde stad worden die voorzieningen alleen maar belangrijker.
Kerkgebouwen kunnen ook die ontmoetingsruimte zijn. Met onze steun is nu een Kerkenvisie opgesteld. Kerken hebben in wijken voor iedereen wel enige betekenis; Of je er nu naast woont of diensten bezoekt. De gebouwen kunnen hun sociaal-maatschappelijke waarde behouden in de stad.

CU Kerken zijn ook in nieuwe bestemming ontmoetingsplekkeng

ChristenUnie heeft zich met andere partijen blijvend ingezet om de stappensubsidie voor duurzame maatregelen voort te zetten. Die subsidie kan mensen het laatste zetje geven om hun eigen huis te verduurzamen. We willen burgers helpen te isoleren en hun warmteverbruik te verminderen.

Als je je huis beter isoleert, is het gemakkelijker om van het gas af te gaan. Dat is weer belangrijk voor de gemeente, die de opdracht heeft van het Rijk om alle woningen in de stad van het gas te krijgen.

ChristenUnie heeft in de raad aandacht gevraagd voor relatiezorg. Kunnen we ouders ondersteunen bij spanningen in hun relatie en een breuk voorkomen. Maar liefst 70.000 kinderen per jaar maken een relatiebreuk van hun ouders mee. Vergeet niet welk effect een echtscheiding heeft voor kinderen, die daardoor soms een beroep op de overbelaste jeugdzorg moeten doen. Relatiebreuken betekenen ook meer behoefte aan woningen. Ook wetenschappers en professionals hebben eerder al gemeenten gewezen op het belang om onnodige scheidingen te voorkomen. Het zou goed zijn te onderzoeken welke sociaal-maatschappelijke ondersteuning, zoals Wijkteams optimaal kunnen worden ingezet om hieraan aandacht te besteden. De wethouder Jeugdzorg steunt ons, de raad helaas onvoldoende’

 

Verder heeft de ChristenUnie bereikt dat:

 

  • een stijging van de kosten voor begraven voorlopig is voorkomen. Zaanstad onderzoekt nu mogelijkheden om kosten van het onderhoud van begraafplaatsen niet volledig op de inwoners af te wentelen.
  • bij gebiedsontwikkeling in Zaanstad-Noord ook de cultuur-historische waarde (bijv. lintdorp Krommeniedijk) en de landschappelijke waarde (bijv. de KrommeniërWoudpolder) versterkt worden.
  • niet met de kaasschaaf op culturele instellingen is bezuinigd. De gemeente wilde eigenlijk de subsidies niet aanpassen aan de jaarlijkse prijsstijgingen (inflatie).

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content