Cijfers

Personen  
Aantal raadsleden 39
Aantal steunfractieleden  30 maximaal
Aantal fractieassistenten 30 maximaal
Aantal insprekers    78
Aantal leden griffieteam 9
Vergaderingen  
Zaanstad Beraad 49
Raadsvergaderingen   19
Raadsinstrumenten  
Raadsbesluiten 117
Rondetafelgesprekken 6
Actualiteitsvragen corona 9
Vragenuur 25
Schriftelijke vragen aan college van B&W 97
Agenda initiatieven van de fracties 28
Amendementen ingediend, waarvan 76
Amendementen aangenomen 38
Amendementen ingetrokken 4
Amendementen verworpen 34
Moties ingediend totaal, waarvan 69
Moties aangenomen 32
Moties ingetrokken 26
Moties verworpen 11
Moties vreemd aan de orde van de dag totaal, waarvan 56
Moties vreemd aangenomen 22
Moties vreemd ingetrokken 16
Moties vreemd verworpen 16
De Raad ontving 388 berichten van het college van Burgemeester & Wethouders.

Uitgave 2020

De gemeenteraad heeft een functioneringsbudget waarmee wordt gezorgd dat de raad zijn werk kan doen. Mensen, diensten, projecten en faciliteiten worden hiermee betaald. Hier ziet u in grote lijnen in 2020 waar de Raad kosten aan heeft gehad. Voor de kosten van de hele gemeente Zaanstad kunt u kijken bij de Begroting.

Omschrijving Uitgaven 2020
Functioneringsbudget raad € 10.561,71
Facilitaire ondersteuning € 825,84
Notuleren en livestream € 73.035,19
Rekenkamer € 196.000,00
Raadsconferentie en werkbezoeken € 3.109,66
Raadscommunicatie € 15.759,23
Extern advies € 5.312,50
Jeugd en Democratie € 1.164,92
Raads- en steunfractielidvergoedingen € 1.228.408,53
Fractievergoedingen € 5.6651,50
Personeelskosten Griffie € 621.376,39
Totaal: € 2.212.205,47

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content