Cijfers 2021

Praat met de Raad

Insprekers

114

Rondetafelgesprekken

15

Personen

Aantal raadsleden 39
Aantal steunfractieleden  30 maximaal
Aantal fractieassistenten 30 maximaal
Aantal leden griffieteam 9

Vergaderingen

Zaanstad Beraden 53
Raadsvergaderingen   18

Raadsinstrumenten

Raadsbesluiten 139
Corona halfuur 11
Vragenuur 36
Schriftelijke vragen aan B&W 92
Agenda-initiatieven van fracties 29
Rondetafelgesprekken 6
Actualiteitsvragen corona 9
Vragenuur 25
Schriftelijke vragen aan college van B&W 97
Agenda initiatieven van de fracties 28

Amendementen ingediend totaal

105
Aangenomen 38
Ingetrokken 5
Verworpen 62

Moties ingediend totaal

103
Aangenomen 34
Ingetrokken 20
Verworpen 49

Moties vreemd aan de orde totaal

68
Aangenomen 33
Ingetrokken 16
Verworpen 19

Uitgave 2021

Personeelskosten gemeenteraad

  € 1.263.466,00
Personeelskosten griffie  € 688.547,43
Functioneringsbudget gemeenteraad  € 7.003,00
Fractievergoedingen     € 76.550,00
Restitutie Fractievergoeding   -€ 26.122,37
Notuleerkosten en Digitaal vergaderen  € 89.775,87
Rekenkamer     € 213.100,00
Scholing     € 80,00
Raadscommunicatie      € 19.724,54
Advieskosten gemeenteraad   € 2.750,00
Totaal       € 2.334.874,47

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content