Interview

Jan de Vries – D66

Logo D66 Zaanstad
Jan de Vries van D66

Cultuur – klimaat – verkeersveiligheid

Jan de Vries

Vraag

Hoe kan Zaanstad de kennis van inwoners beter gebruiken om meer energie te besparen en aardgas overbodig te maken?

fractie@d66zaanstad.nl

Cultuur is het cement van de samenleving en maakt een stad aantrekkelijk om in te wonen. Daarom heeft D66 zich in 2020 hard gemaakt voor ondersteuning van de culturele instellingen in Zaanstad. Van Zaantheater tot lokaal zangkoor. We hebben geld vrijgemaakt om bij te leggen wat nodig was om de bijdragen van het Rijk en de provincie aan lokale cultuur veilig te stellen. De coronacrisis treft iedereen, maar in ongelijke mate. We hebben steun van de raad gekregen om ‘coronacafé’s’ te organiseren. Vanaf september konden maatschappelijke organisaties, verspreid over Zaanstad, in contact komen met inwoners, ondernemers en zzp’ers. Zo hopen zij tijdig zicht te krijgen op de problemen bij deze groepen als de coronacrisis langer duurt.

De klimaatcrisis zijn we ook niet vergeten. We zoeken actief naar slimme oplossingen om van het gas af te gaan. De biomassacentrale is omstreden en moet ook gezien worden als een tijdelijke oplossing. Meer heil kunnen we uiteindelijk verwachten van aardwarmte en zonnepanelen op daken. In 2021 zullen we bij nieuwbouwplannen er op aandringen dat woningen energieneutraal worden gebouwd.

We hebben veel woningen nodig. Maar we moeten ook goed in de gaten houden dat die nieuwe inwoners hun huis kunnen blijven bereiken, dat onze wegen niet vollopen. Verkeer gedraagt zich als water. Nu de A8/A9 langer op zich laat wachten, willen we actiever zoeken naar oplossingen voor luchtkwaliteit rond de Provinciale Weg in Krommenie. We maken ons grote zorgen over de gezondheid van de vele kinderen die daar dagelijks fietsen. Ook de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat van Assendelft moet onze aandacht houden.

D66 wil uiteindelijk naar nul verkeersdoden per jaar. Bij elk ruimtelijk plan zullen we aandringen op een maximumsnelheid van 30 km/u in woonbuurten. Met een adviessnelheid van 30 nemen we geen genoegen. Daar houden automobilisten zich niet aan en die is ook niet afdwingbaar. Op die manier beschermen we de zwakste verkeersdeelnemers niet.

In 2021 werken we er hard aan om het vertrouwen van de burger in de gemeente te herstellen. We moeten de menselijke maat bij plannen en handhaving goed in het oog houden. Gemeentelijke plannen kunnen alleen maar beter worden als we de uiteenlopende kennis van Zaankanters vaker en in een vroeger stadium aanspreken.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content