Interview

Flip Hoedemaeker – D66

Logo D66 Zaanstad
FlipHoedmaeker

Flip Hoedemaeker

‘D66 heeft vier jaar lang pal gestaan voor cultuur in Zaanstad. We hebben geld vrijgemaakt om bij te leggen wat nodig was om de bijdragen van het Rijk en de Provincie aan lokale cultuur veilig te stellen. We horen terug van instellingen dat dit hen door deze moeilijke tijd heeft heen geholpen. Zaanstad zit krap bij kas. Ook binnen de coalitie kijken partijen al snel naar cultuur als programma om op te bezuinigen. Toen het Cultuurcluster er niet kwam, konden we het budget deels gebruiken om bijvoorbeeld de verbouwing van het filmhuis en verhuizing van Fluxus mogelijk te maken. Ook komt er nu een theaterpodium in Noord.
De cultuurvisie heeft bovendien het grote speelveld in kaart gebracht en brengt de spelers meer bij elkaar.

De energietransitie is een ingewikkeld en langdurig proces. In de omschakeling naar een gasloos leven vol hernieuwbare energie hebben we onder de regie van D66-wethouder Annette Baerveldt veel voorbereidende stappen gezet. Zaanstad neemt haar verantwoordelijkheid en biedt op eigen grondgebied – met windmolens langs het Noordzeekanaal en zonnepanelen op omvangrijke daken – locaties voor grootschalige opwekking van duurzame stroom. Aangemoedigd door de gemeente zijn nu ook de grote industriële bedrijven in Zaanstad gezamenlijk goed aan de slag om hun CO2-uitstoot te verlagen. Tegelijkertijd kan hun restwarmte in de toekomst helpen bij gasloze verwarming in woningen. Bijzonder is ook dat de afspraken met bewoners, bedrijven en organisaties om de CO2-uitstoot als stad te verlagen (het Zaanse Klimaatakkoord) wetenschappelijk worden doorberekend. We kunnen zo zien wat we hebben bereikt en wat we nog beter moeten doen.

D66 heeft als bestuurlijke middenpartij zijn waarde bewezen. Veel partijen komen met moties op eigen speerpunten. Wij hebben vaak de samenwerking gezocht om die uiteenlopende ideeën te vertalen in voorstellen die realiseerbaar en politiek haalbaar zijn. Een radicaal voorstel, bijvoorbeeld dat we volgende week van het gas af moeten, krijgt geen meerderheid in de raad. Je moet praktisch zijn om stap voor stap iets te kunnen veranderen. D66 is optimistisch en op uitvoerbaarheid gericht.’

D66-Langs-het-Noordzeekanaal-komen-meer-windmolens-kopie.jpg

D66 Langs het Noordzeekanaal komen meer windmolens

Verder heeft D66 bereikt dat:

  • bouwverkeer voor een woningbouwproject op Provily via een tijdelijke bouwweg toch de woonwijk in Krommenie gaat ontzien. Veiliger voor schoolkinderen, prettiger voor de hele buurt.
  • een innovatief Zaans textielrecycling bedrijf (T2T) steun heeft gekregen om Zaanstad op de kaart zetten als voorloper van de circulaire economie in één van de meeste vervuilende productieketens.
  • de gemeente het Zaanse slavernijverleden onafhankelijk laat onderzoeken. Dit initiatief met DENK bevordert een inclusieve samenleving met meer onderling respect.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content