Fractie

DOEN

Logo DOEN

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd Elif Yardimci-Hotaman gekozen als volksvertegenwoordiger op de lijst van DENK. In 2019 heeft zij ervoor gekozen verder te gaan als eigen fractie Hotaman en vanaf 2020 onder de naam DOEN. Haar fractie werd aangevuld door Youssef Chraqi die met haar meeging en later Ebrunur Kurt: een nieuw steunfractielid.

Tijdens de eerste Raadsvergadering van 2020 was Elif mede-indiener van een motie om tijdens een onderzoek naar mogelijkheden voor HORECA in Zaanstad-Noord nog geen vergunning af te geven voor een coffeeshop in Zaandam. Deze motie, vreemd aan de orde van de dag, met nog zes fracties werd aangenomen en daarmee beschouwd als opdracht van de Raad aan het College.

In februari 2020 diende fractie Hotaman samen met het CDA een motie in over noodhulp aan de Molukken. Tijdens de Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota bedankte zij het College, alle ambtenaren, ondernemers, inwoners, zorgverleners, handhavers en organisaties die een bijdrage hebben geleverd aan het bestrijden van het coronavirus. Ze verwees naar de Black Lives Matter protesten en ‘hoe de dood van George Floyd heeft geleid tot de stem van duizenden mensen in een krachtige boodschap over tegenstellingen tussen zwart en wit die bestreden moeten worden’.

DOEN pleitte o.a. voor een onderzoek in Zaanstad naar de coronabesmettingen en overlijdens inzake de factoren: economische positie, taal, toereikendheid van de zorg, positie van de wijken, leeftijd, afkomst en geslacht. Daarnaast wilden zij bij het vaststellen van de Voorjaarsnota met een motie komen om de begroting 2021 in februari/maart al te actualiseren: ‘De coronacrisis heeft de financiële positie van de gemeente hard geraakt; dit zien we bijvoorbeeld in de jeugdzorg’. In juli 2020 diende de fractie DOEN twee moties in, die helaas werden verworpen; de ene dus over de begroting 2021-2024 en de andere over racistische uitspraken.

Vrijdag 22 januari 2021 heeft Elif Yardimci-Hotaman, die ook werkt als ZZP-er in de zorg, laten weten te willen stoppen met haar functie als raadslid. Haar zetel in de Raad zal worden opgevuld volgens de Kieswet. Ze zal gemist worden als collega en we wensen haar veel succes in haar carrière.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content