Interview

Juliëtte Rot – DZ

Logo Democratisch Zaanstad
Juliëtte Rot van DZ

Bestuurscultuur – erfpacht – Zaanse Schans

Juliëtte Rot

Vraag

Hoe kan de gemeente voor u beter toegankelijk of dienstbaar worden?

info@democratischzaanstad.nl

De gemeente staat te vaak tegenover in plaats van achter burgers en ondernemers. Democratisch Zaanstad wil die bestuurscultuur vol rechtszaken al langer veranderen. Het College gaat nu hierin mee. Met zijn ervaring als wethouder in Tilburg ziet Jan Hamming de meerwaarde van zo’n cultuurverandering. Een organisatie als de gemeente is wel als een varende olietanker; die koers verander je niet even. Dat College, organisatie en Raad hierover een gesprek met de Zaankanters organiseren, is een eerste goede stap.

Het is ons uit onderzoek gebleken dat Zaanstad de eigen organisatie niet duidelijk in kaart heeft. Er zijn zoveel functies en titels. Zijn er echt te weinig ambtenaren voor alle opgaven of zijn er te veel managementlagen en werken ambtenaren vooral langs elkaar heen? Hoe dan ook, het gaat erom dat de overheid weer doet waarvoor het is bedoeld; laagdrempelige en betrouwbare dienstverlening aan burgers. We zullen ook in 2021 de vinger aan de pols houden.  

Democratisch Zaanstad heeft eerder al de langdurige leegstand van winkels, kantoren en bedrijfspanden aan de kaak gesteld. Leegstand maakt het straatbeeld onaantrekkelijk en moet eigenlijk niet kunnen in een stad met te weinig woningen. Op ons initiatief komt de wethouder nu met een verordening. Zo kan de gemeente optreden als eigenaren panden te lang leeg laten staan.

In 2021 willen we met een redelijk alternatief komen voor omzetting van erfpacht naar vol eigendom. Bijna een op de zes Zaanse woningen staat op grond van de gemeente. Woningbezitters betalen daarvoor erfpacht, maar kunnen de grond op een gegeven moment ook kopen. In 2006 heeft de Raad hierover een besluit genomen, waarvan hij de gevolgen niet goed kon overzien. Daardoor is de (af)koopsom voor vele bewoners drie of vier keer hoger geworden dan voorzien. Dat is onredelijk. Bewoners mogen er uiteraard niet het slachtoffer van worden dat Zaanstad gaten in de begroting moet vullen. De Raad mag de moeilijke besluiten hierover niet langer voor zich uit schuiven.

Ook wil DZ dat de Raad de controle over de ontwikkelingen op de Zaanse Schans naar zich toe trekt. De gemeente wil geld terugzien voor haar investeringen in het gebied. Als dat dan moet, dan wel met draagvlak van alle belanghebbenden daar. Nu laat de gemeente hen eigenlijk aan hun lot over. Dat kan niet langer. Laten we in 2021 met alle partijen onder regie van de gemeenteraad met een schone lei beginnen. 

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content