Interview

Juliëtte Rot – Democratisch Zaanstad

Logo Democratisch Zaanstad
Juliëtte Rot van DZ

Juliëtte Rot

‘Dat bij veel ruimtelijke plannen voor Zaanstad inspraak door omwonenden en ondernemers meer dan gebrekkig is, mag algemeen bekend zijn. Democratisch Zaanstad heeft herhaaldelijk de vinger op de zere plek gelegd. Een raadsmeerderheid heeft in 2017 besloten dat participatie eigenlijk bedoeld is om belanghebbenden de plannen te laten accepteren zoals ze door projectontwikkelaars en gemeente zijn bedacht. Neem recent de plannen voor de Peperstraat. Huurders komen letterlijk op straat te staan. Zij kregen via een brief te horen dat hun woningen gesloopt zouden worden. Het is bizar dat projectontwikkelaars verantwoordelijk zijn voor de inspraak van belanghebbenden. Ongezond is bovendien dat de gemeente projectontwikkelaars zodanig faciliteert dat ze als mede-eigenaar van de plannen niet meer objectief kan staan ten opzichte van belanghebbenden. En dat terwijl de overheid onder alle omstandigheden moet zorgen voor haar inwoners. Ze moet zo vroeg mogelijk in gesprek gaan met de omgeving, zeg maar met een blanco papiertje. Dat kost veel tijd maar voorkomt later dure juridisch processen.

We hebben opnieuw aandacht gevraagd voor de stortplaats in Nauerna. In de omgeving daar zijn in 2020 schapen doodgegaan. Nog steeds is niet bewezen dat de oorzaak niet in de stortplaats ligt. De belt blijft vragen oproepen. Na zoveel jaren vol milieu-incidenten en onduidelijkheden – ondanks diverse onderzoeken – is het tijd om deze dicht te gooien. De gemeente moet omwonenden en ondernemers een veilige omgeving bieden. Met een raadsenquête kunnen we de onderste steen boven krijgen. De raad zegt het belangrijk te vinden, maar handelt er niet naar.

DZ v2 Stortplaats Nauerna moet nu eens dicht

DZ Stortplaats Nauerna moet nu eens dicht

In vergelijking met andere gemeenten heeft Zaanstad geen geld. Daarom is ze leningen aangegaan en zijn de schulden hoog. Toch laat ze zich door de lage rente ertoe verleiden om financiële verplichtingen aan te gaan bij projecten waarvan duidelijk is dat die niet rendabel zijn of tot verlies zullen leiden. Alles onder het mom van ambities, neem MAAK Zaanstad. Daar wijzen wij steeds op. Wij vinden dat geen fraai voorbeeld naar inwoners en ondernemers die geen schulden mogen maken. Dezelfde bewoners en ondernemers zitten straks op de blaren als de gemeente de belastingen verhoogt. Zaanstad is al koploper in woonlasten.’

Verder heeft Democratisch Zaanstad:

  • bereikt dat bij leegstand beter wordt gekeken naar de mogelijkheid tot verbouwing naar een nieuwe (woon) bestemming in plaats van sloop. de Nuonpand passen goed in de omgeving.
  • een regeling in voorbereiding over erfpacht die eenvoudig en doorzichtig is en uitgaat van een eerlijke afkoopsom voor betrokkenen.
  • ook het bewonersinitiatief gesteund van de actiegroep ‘Afval scheiden Ja, Kliko’s Nee’ in Saendelft. Benut de kennis in de buurt!

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content