Inwoners aan zet

Praat met de Raad

 Hieronder delen inwoners hun ervaring met de inspraak tijdens Praat met de Raad. Dit is meestal op donderdagavond rond 19.00 uur tijdens het Zaanstad Beraad.

Piet Oudega

Piet Oudega

Het proces van inspraak verliep correct. De informatie vooraf was goed en ik werd tijdig opgehaald. De gedachte bij een inspreker – in ieder geval bij mij – is dat je gehoord wordt en dat er vragen worden gesteld waar je op kunt reageren. Dat gebeurde ook. Ik ging er bij voorbaat niet van uit dat ik met de inspraak invloed kon uitoefenen op de gedachtevorming. Maar dat hangt samen met het onderwerp, dat al lang bekend is bij de raad en waarover vooraf al standpunten zijn ingenomen. Inspraak is er dan vooral om enige communicatie mogelijk te maken. En om te voorkomen dat alleen tegengeluiden worden geuit.

Ik zou me kunnen voorstellen dat de raad in zo’n geval als dit, waarin een besluit wordt genomen waar verschillende groepen belanghebbenden bestaan, eerder een soort hoorzitting organiseert. Het is duidelijk – en bekend – dat er verschillende opvattingen bestaan. Ik zou zeggen: organiseer een proces waarin je die allemaal tegelijk kunt horen en laat het niet afhangen van wie toevallig wel of niet komt inspreken. Of wie goede relaties met een fractie heeft of de energie heeft om alle fracties te bezoeken. Dit geldt natuurlijk niet voor insprekers die een eigen onderwerp komen agenderen

Alko Hoekstra

“Op zich een positieve ervaring die aan de verwachtingen voldeed. Inhoudelijk blijft het lastig in een paar minuten een zaak te bespreken waar al jaren uitgebreid over gedelibereerd wordt. Het direct effect is dan ook vrijwel nihil, gezien ook het navolgende debat waarbij de posities al ingenomen waren. Maar misschien blijft er toch iets van hangen bij de raadsleden voor de toekomst. In de communicatie tussen raad en bevolking levert deze inspraakmogelijkheid  een bescheiden maar toch wel nuttige bijdrage, die zeker voortgezet moet worden.”

Louise Ronner

“Positief, goed dat burgers en maatschappelijke partners worden betrokken bij initiatieven van de raad. Hierdoor krijgt de raad een beter beeld van wat er leeft in de maatschappij. Er is naar ons geluisterd en er was ruimte om mee te denken met de raad. Ik bleek slecht in beeld te zijn geweest, het was prettig geweest als de voorzitter dit had gesignaleerd, dan had ik dat kunnen corrigeren. Heel goed dat jullie om feedback vragen, maar ik had het op prijs gesteld als de vraag om feedback eerder was toegestuurd. Dit gebeurde twee weken na de inspraak. Ik heb altijd geleerd dat het belangrijk is om snel om feedback te vragen. Na twee weken is er al weer “heel wat water door de Zaan gestroomd” en zijn ervaringen al wat weggezakt.”

Milou Mulder

 “Op mijn aanmelding kreeg ik geen reactie. Daarna werd er gezegd dat we niet konden inspreken, vanwege de woonplaats Oostzaan. Wij hebben toen het Noord Hollands Dagblad gecontacteerd die een artikel publiceerde. Daarna werden wij wel als belanghebbenden gehoord, omdat Het Twiske het onderwerp was en ook insprekers in Oostzaan betreft. Het tijdstip van 18.30 uur vond ik onprettig. Hierdoor waren er naar mijn idee minder raadsleden aanwezig. Helaas is het proces niet optimaal verlopen. Dit vond ik teleurstellend. Wij hebben een klacht ingediend. Een evaluatiegesprek verliep goed en excuses zijn aanvaard.”

Ron Kiburg

“Ik heb meer dan eens van de inspraak gebruik gemaakt. De meeste keren heb ik positief ervaren. Raadsleden toonden interesse. Het was erg wisselend qua resultaten. De ene keer volledig gehonoreerd, de andere keer minder tot niet. Het vraag en antwoordspel met de raadsleden na de toespraak ging goed. De laatste keer mocht ik achter een tafel gaan zitten i.p.v. het katheder te gebruiken. Dat is een stuk meer ontspannen.”

Winnie de Wit 

“Het inspreken via Starleaf ging vele malen slechter dan het lijfelijk toespreken van de raadsleden, zoals ik eerder deed. Ik wist wel wat me te wachten stond – gedoe met geluid, beeld niet helemaal jofel – of gewoon een totaal ander iemand in beeld (!) – dat soort dingen. Had er niet veel fiducie in dat het raadsleden over de streep zou trekken. Begeleiding naar het inspraakmoment toe was prima. Had al eerder ingesproken m.b.t. de overlast van vliegtuigoverlast in Zaanstad-Noord. Wanneer je als burger jouw stem wil laten horen, is het van belang uit te zoeken hoe je de raadsleden kunt bereiken. Voor wat mijn eerdere traject rondom Schiphol betreft, heb ik veel gehad aan het informeel praten met raadsleden. Dat was nog voordat ik ging inspreken in het Zaanstad Beraad – in december 2018 vertelde ik in een Rondetafelgesprek de raadsleden die zich daarvoor interesseerden, wat wij aan stress ervaren, dankzij de twee vliegtuig-snelwegen die hier over onze hoofden denderen.”

Dirk van der Grijn

Quote
‘Het verdient respect als burgers inspreken’

Een buurthuis in Noord

“Het leek me goed om de raad te overtuigen van het belang van het behoud van een buurthuisfunctie, in dit geval een nieuwe locatie voor De Pelikaan in Krommenie. Daarom heb ik de mogelijkheid benut om vijf minuten de raad toe te spreken, voordat deze in debat ging over cultuur-maatschappelijke voorzieningen in noordelijk Zaanstad”.

Dirk van der Grijn (68) is voorzitter van stichting De Palmboom, exploitant van buurthuis De Palmboom dat eind 2019 de deuren sloot. Niet omdat er geen geld was, maar omdat er geen bestuur van voldoende vrijwilligers te vormen bleek. De stichting heft zichzelf binnenkort op. “Als je het mij eerlijk vraagt, als je buurthuizen wilt behouden moet je deze beter financieren en tenminste een betaalde kracht aanstellen.” Met zijn kennis en ervaring, ook als oud-leidinggevende bij Wormer Wonen, dacht hij mee over een duurzaam voortbestaan van De Pelikaan. Hij was uitgebreid geïnterviewd voor het rapport Wensbeeld cultuur-maatschappelijke voorzieningen Noord, waarover de raad die avond in maart in gesprek ging. In dat rapport staat nieuwbouw van De Pelikaan, inclusief cultuurzaal en woningen, centraal. Het voormalige verzorgingshuis De Durghorst hadden zijn collega-bestuurders en hij al langer als ideale locatie voor een al dan niet gefuseerd buurthuis in beeld.

“Ik wilde met de inspraak ook de urgentie overbrengen. Als mensen elkaar niet meer kunnen ontmoeten, verliezen we als samenleving heel veel. Het was tijd om door te pakken. Mijn bijdrage moest online. Dan mis je de verbinding met de raadsleden, je kunt geen gezichten lezen. Het was niet anders. Gelukkig bleek er voldoende steun in de raad voor het plan.”

Voor Van der Grijn is spreken in het openbaar niet nieuw. “Maar het verdient respect als burgers daar gaan staan. De voorzitter mag dat best benoemen om iemand op het gemak te stellen. Het mag wel wat meer uitnodigend. Geef mensen met wat schrijf- of betoogtips houvast om hun verhaal te structureren voor die vijf minuten. Dat is best ingewikkeld als je veel wilt vertellen.” 

Agnes Nobel

Quote
“Spreek in, maar heb vooral geen hoop”

Verkeersoverlast in Westerkoog

“Ik wil mezelf recht in de spiegel aan durven kijken en kunnen zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om voor deze zaak op te komen”. Onderwijswetenschapper Agnes Nobel (66) sprak als één van de velen 5 minuten in bij het raadsdebat over de adviessnelheid 30 km/u op de rondweg in Westerkoog. Voor de rondweg moeten verkeersmaatregelen komen, nu de raad besloten heeft de busbrug ook dagelijks tijdens de vier spitsuren open te stellen. Al 30 jaar verzetten Nobel en vele honderden andere bewoners, sinds 2018 verenigd in stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog, zich hiertegen.

“De Westerkoogweg zou de doorgaande weg worden als de busbrug zou opengaan. Het gemeentebestuur heeft indertijd beloofd dat de brug dicht zou blijven voor gemotoriseerd verkeer. Op basis van dit argument heeft de rechter in de jaren negentig de nieuwbouw van de Prinsenstichting aan de Westerkoogweg toegestaan. Politieke beloftes blijken weinig waard. Die nieuwbouw bemoeilijkt de inrichting van de Westerkoogweg als doorgaande weg, terwijl dat de beste en uiteindelijk goedkoopste oplossing is. Wij snappen niet dat de raad niet wil wachten tot het geld daarvoor beschikbaar is. Dus gaan er straks dagelijks 12.000 motorvoertuigen in plaats van de huidige 8000 langs 35 zijstraten en heus niet met maar 30km/u.”

“Wij hebben goede gesprekken gehad met de meeste partijen maar het is teleurstellend om te zien wat partijen daarmee doen en hoe volgzaam coalitiepartijen zijn. Deze partijen willen binnen vier jaar scoren maar creëren zo problemen voor de toekomst. Ik wil eigenlijk wel weten hoeveel plannen zijn aangepast na inspraak van bewoners. Politiek belang gaat voor burgerbelang. Dat wist ik natuurlijk ook toen ik ging inspreken. Toch raad ik nog iedereen aan om in te spreken, maar heb vooral geen hoop. Zorg dat je veel sympathisanten hebt, bundel hun kennis en ga in een vroeg stadium praten met partijen. Kom wel met een doortimmerd verhaal en alternatieven! Oud-wethouder Jonker die in het begin meestreed, zei ooit: “je moet het als een spel zien, anders ga je eraan onderdoor”. Vaak lukt me dat, maar ik heb ook wel eens een slapeloze nacht van wat er op de wijk af komt.”

Reinier Kuijk

Quote
“Ik wist natuurlijk dat ik niet iedereen achter mij had staan”

Vuurwerk bij Oud & Nieuw

“Vuurwerk is een complex onderwerp. Vuurwerk is behalve ondernemen vooral ook mijn passie. Ik word er nooit moe van om mensen goed te informeren. Toen ik hoorde van een voorstel van partijen voor een totaalverbod van vuurwerk in mijn eigen Zaanstad, wilde ik mijn kennis ook met de raad delen.”  Als tiener stond hij al in een vuurwerkwinkel. In 2019 kreeg hij de kans om die winkel over te nemen en werd Reinier Kuijk (31), software engineer bij Heineken, eigenaar van vuurwerkspecialist BOFI. In het vuurwerkseizoen heeft Kuijk 22 parttimers aan het werk.

“Toen ik 22 was, ben ik twee maanden bij een politieke partij betrokken geweest. Maar dat bleek niets voor mij. Die partij was mijn ingang toen dit verbod op tafel kwam. Via de website van de gemeenteraad kreeg ik snel de informatie die ik nodig had. Uiteindelijk kon ik samen met andere ondernemers in Praat met de Raad mijn verhaal doen voor raadsleden.”

Landelijk was inmiddels besloten om knalvuurwerk in de ban te doen. Maar het kabinet vond een vuurwerkverbod eerder een beslissing voor de gemeente zelf. Volgens Kuijk lost een verbod weinig tot niets op en spelen de overlastproblemen niet tot nauwelijks in Zaanstad. De gemeente heeft in 2019 nog een vuurwerkvergunning van 10 jaar afgegeven. Een verbod zou de stad handenvol geld gaan kosten. Voor zo’n verbod bleek uiteindelijk ook geen meerderheid in de Zaanse raad. 

“Ik kon mijn verhaal rustig doen en we kregen goede vragen gedurende dat uur. Jammer dat altijd wel het verwijt komt dat jij als verkoper verantwoordelijk bent als iemand illegaal vuurwerk naar een agent heeft gegooid, maar ja. Het is me goed bevallen. Ik heb nieuwe contacten gelegd met partijen. Ik wist natuurlijk ook dat ik niet iedereen achter mij had staan. Het was vooral jammer dat het online moest. Ik kon niet even iemand apart spreken bij een kopje koffie. Ik kon de raadsleden niet in de ogen kijken en de emoties proeven, want die hebben nog wel eens de overhand.”

Vincent Bodifee

Quote
“Ik heb mijn verhaal puntsgewijs gedaan, dat houdt de aandacht vast”

Betaald parkeren in Westerwatering

Bewoners van de Muziekbuurt rond de Aubade wisten niet beter dan dat ze eind 2020 dankzij de bewonersvergunning eindelijk weer voor de deur zouden kunnen parkeren. Totdat buurtbewoner Vincent Bodifee (41) op maandagmiddag een appje kreeg: Wist hij dat de gemeenteraad de volgende avond zou gaan stemmen over uitstel van betaald parkeren in zijn buurt?

Zo’n 30 uur later zat Bodifee, teamchef bij de politie, in de raadzaal. Namens de buurt riep hij de gemeenteraad in een betoog van vijf minuten op om die motie te verwerpen. Het draagvlak voor betaald parkeren in de bewuste buurt was er; een tekort aan inspraak of tijdnood was volgens hem niet aan de orde. “Kort na mijn bijdrage werd de motie ingetrokken”. Lachend: “Met zo’n snel resultaat kan ik dus wel tevreden zijn. Maar eerlijk is eerlijk, zonder mijn inspraak was het betaald parkeren ook wel kort daarna ingevoerd.”

“Het is goed dat deze inspraakmogelijkheid bestaat. Vijf minuten is genoeg om tot de kern van je verhaal te komen. Ik heb mijn verhaal puntsgewijs gedaan, dat houdt de aandacht vast. Het was kort dag maar de griffie was flexibel en heeft mij uitstekend de weg gewezen. Ik heb in de buurt-appgroepen even gecheckt of ik voldoende steun had voor mijn betoog. De buurt was wel klaar met de overlast door parkeerders van buiten.” Sinds 1 december kunnen de buurtbewoners weer praktisch voor de eigen deur parkeren.

Bodifee greep de vijf minuten inspraak ook aan om aandacht voor de verkeersveiligheid op de Aubade te vragen. Op de doorgaande weg de wijk in, wordt snel hard gereden, al is het 30 km-weg. “Daar heb ik verder weinig meer op gehoord, met uitzondering van een VVD-raadslid die ter plekke kwam kijken. Als de gemeente beter wil aansluiten bij de leefwereld van burgers dan zou ik bewoners in zo’n gebied eerder meer meenemen in een integraal verhaal. Er wordt veel gebouwd, maar wat betekent dat voor mobiliteit, duurzaamheid en maatschappelijke voorzieningen of winkels in zo’n gebied?”

Cees van Luit

“Ik had in het Stadsblad gelezen dat ik kon inspreken.  Ik vond de ervaring positief, kreeg ruime gelegenheid om mijn verhaal te doen. Mijn verwachting was een beetje kritisch, is er wel een luisterend oor? Maar de raadsleden waren geïnteresseerd.

Door mijn plaatjes kreeg ik hun aandacht en een aantal vragen. Wel vond ik het jammer dat ik de rest van de vergadering niet gelijk kon volgen, maar via internet pas de volgende dag.”

Echte Burgerparticipatie

Om contact met inwoners goed op de kaart te zetten heeft de Raad een werkgroep Echte Burgerparticipatie samengesteld uit hun leden. Deze werkgroep heeft een drietal initiatiefvoorstellen voorgelegd aan de Raad. Deze voorstellen te weten; “Ideeënmarkt”, “18- heeft een mening” en “buurtgesprekken” zijn aangenomen. Kort gezegd komt het er op neer dat vanaf 2021 jaarlijks een markt wordt georganiseerd voor burgers waarop raadsleden ideeën voor de gemeente kunnen ‘adopteren’. Ook worden er per jaar vier schoolbezoeken georganiseerd waarbij scholieren van middelbare scholen onder begeleiding met elkaar in debat gaan. Tot slot worden er minimaal vier buurtgesprekken georganiseerd op locatie om de drempel naar de Raad te verlagen en het besluitvormingsproces toegankelijk te maken voor wie dat wil.

Op de website gemeenteraad.zaanstad.nl/participatie lees je wat je als inwoner kunt doen om invloed op de Zaanse politiek uit te oefenen.

Een groep mensen rond een marktkraam tijdens de ideeënmarkt
Vier mensen mensen rond een marktkraam tijdens de ideeënmarkt
Drie mannen rond een marktkraam tijdens de ideeënmarkt
Een groep mensen rond een marktkraam tijdens de ideeënmarkt

Brieven aan de Raad

In 2020 is aandacht besteed aan het inzichtelijker maken van de beantwoording van brieven die inwoners aan de gemeenteraad sturen. Vaak is het niet de Raad zelf die een antwoord kan geven op vragen, maar de ambtenaren van de gemeentelijke organisatie. Je mag altijd de Raad als bestuursorgaan en raadsleden individueel of de fracties benaderen vanwege hun volksvertegenwoordigende rol, maar een gedegen antwoord moet vaak worden voorbereid door de ambtelijke afdeling waar het onderwerp thuishoort onder de verantwoordelijke wethouder. Soms kan het fijn zijn alleen één raadslid te schrijven waar u contact mee wilt: alle e-mailadressen staan op de website gemeenteraad.zaanstad.nl.

Afstemming en terugkoppeling naar briefschrijvers kan soms beter; een actie voor optimalisatie van dit proces is in volle gang. U kunt uw brief aan de Raad richten aan raadsgriffie@zaanstad.nl.

De griffie zorgt dat de brief bij de juiste ambtenaar terecht komt en dat de brief in het Raadsinformatiesysteem (RIS) wordt geregistreerd, zodat alle raadsleden er kennis van kunnen nemen. Ook mag u altijd advies vragen aan de griffie wat voor uw zaak wellicht de beste ingang is.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content