Interview

Simone van Otterloo – Lokaal Zaans

Logo Lokaal Zaans
SimonevanOtterloo

Simone van Otterloo

‘Lokaal Zaans heeft er samen met VVD, POV en D66 voor gezorgd dat een initiatief van inwoners is beloond. Bewoners in Saendelft wilden geen kliko’s in de krappe tuintjes, zoals de gemeente aanvankelijk van plan was, om gft-afvalscheiding te bevorderen. Een actiegroepvan bewoners, ‘Afvalscheiden Ja, Kliko’s Nee’ kwam zelf met mogelijke oplossingen zoals ander gebruik van de bestaande ondergrondse containers. Met die bewoners, ambtenaren en HVC hebben we daarvoor een aanpak kunnen bedenken. De bewoners kunnen nu bewijzen dat het werkt. Dat is toch een kroon op je raadswerk. Samenwerken met bewoners helpt om het vertrouwen in de politiek terug te winnen.

We bouwen meer woningen, maar houden te weinig rekening met het autoverkeer dat de wijk in en uit moet. Zo heeft Lokaal Zaans gedaan gekregen dat al bij bouwprojecten vanaf 30 woningen een plan van eisen voor de bereikbaarheid wordt gemaakt, en niet pas vanaf 200 woningen. We steunden ook de financiering van onderzoek naar de kansen van een verdiepte Zaanlijn. Die zou dan een nieuwe verbinding tussen Westerwatering en Provinciale weg mogelijk maken. Lokaal Zaans heeft bovendien met een motie geld kunnen reserveren voor aanpassingen rond Saendelft. Het verkeer uit Saendelft wordt anders naar de A9 geleid zodat het op de nu onveilige Dorpsstraat in Assendelft rustiger wordt. Dat hebben we ook met andere partijen bereikt nadat verontruste bewoners hiertoe het initiatief namen.

We hebben ook voortdurend aandacht gevraagd voor het slechte onderhoud in de openbare ruimte. Denk aan overwoekerde wandelpaden, scheve stoplichten, onveilige trottoirs. Zaanstad heeft voor 40 miljoen euro achterstand in dat onderhoud.

Dat mag niet veel hoger worden want dan neemt de Provincie de financiën van Zaanstad over. We hebben onder meer voorgesteld om geld dat voor bomen werd gereserveerd ook te gebruiken voor groenonderhoud in de openbare ruimte. Nieuwe bomen moeten tenslotte ook worden onderhouden. De politieke steun was teleurstellend.

Lokaal Zaans doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. We hebben door persoonlijke omstandigheden geen goede opvolging kunnen vinden. We zijn dankbaar dat we vier jaar op vele gebieden iets hebben kunnen betekenen voor de Zaankanters.’

LZ-Oplossing-voor-verkeersdrukte-Dorpsstraat-Assendelft-is-nabij-kopie.jpg

Lokaal Zaans heeft verder bereikt dat:

  • de politie nu door het wapenverbod beter kan optreden tegen wapenbezit, sinds preventief fouilleren in bepaalde gebieden is ingevoerd. (samen met andere partijen)
  • de gemeente laat onderzoeken hoe fraude door kwaadwillende ondernemers in de jeugdzorg beter kan worden aangepakt.
  • op de lange drukke Dorpsstraat in Assendelft meer zebrapaden komen zodat de bewoners veiliger kunnen oversteken.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content