Nieuwe Raad 2022-2026

Icoon van mens die stembiljet in stembus doet

Dertien fracties

Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen in 2022 zijn er dertien politieke partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd. De partijen die een zetel hebben in de raad worden fracties genoemd.

Deze fracties bestaan uit één of meer raadsleden, aangevuld met maximaal twee steunfractieleden en twee fractieassistenten. De steunfractieleden kunnen ook het woord voeren tijdens het Zaanstad Beraad, maar mogen niet stemmen en debatteren tijdens de raadsvergadering. Vooral bij grotere fracties worden onderwerpen vaak verdeeld over de leden, waarbij ieder dus zijn of haar eigen aandachtspunten heeft. Fractieassistenten zijn vrijwilligers die meestal tegen een kleine vergoeding bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden verrichten of helpen met agendabeheer. 

Afbeelding van raadsleden in de raadzaal

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 14, 15 en 16 maart kon er gestemd worden op de leden van de gemeenteraad voor de periode 2022-2026. Er zijn 55.385 geldige stemmen uitgebracht. Van iedereen die mocht stemmen, heeft 44,8 procent dat ook gedaan. In een akkoord met zes partijen werden er zes wethouders gekozen voor een nieuw college van B&W. 

Op dinsdag 29 maart werd er afscheid genomen van raadsleden die niet herkozen waren. Woensdag 30 maart werden de gekozen raadsleden geïnstalleerd door toelating en het afleggen van de eed of belofte. Daarna volgde er een inwerkprogramma.

Afbeelding van raadsleden in hal Stadhuis tijdens Nieuwe Raad uitslagavond

Wie is wie

De meest actuele lijst van wie er in de fractie zit is te zien op het Raadsinformatiesysteem (RIS).

Daarbij wordt er een koppeling gemaakt met hoe raadsleden hebben gestemd.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info