Omgevingswet

Vereenvoudigen regels

Als je iets wil bouwen of slopen moet je een vergunning aanvragen. Zaanstad wil de aanpak van dit proces verbeteren. Het Rijk heeft besloten 26 wetten die te maken hebben met fysieke leefomgeving in Nederland terug te brengen naar 1 wet. Doelen zijn meer contact met inwoners en eenvoudiger maken van de regelgeving. De invoering van deze Omgevingswet staat gepland voor januari 2022. De Raad heeft zich in 2020 bezig gehouden met de voorbereiding hierop. Door middel van Omgevingcarrés is de Raad geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de Omgevingswet en wat dit gaat betekenen. Ook is gesproken over participatie binnen de Omgevingswet en wat dat voor de rol van de Raad betekent. Op http://omgevingswet.zaanstad.nl  leest u meer over dit project.

Bovenaanzicht van een woonwijk
Twee stratenmakers aan het werk
Flatgebouw met zonnepanelen op het dak

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content