Geldzaken

Planning en Control cyclus

 Ieder jaar beschrijft de gemeente welke doelen zij wil bereiken in de komende vier jaar, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. Op voorstellen van het college van Burgemeester & Wethouders worden door partijen in de gemeenteraad vaak wijzigingen voorgesteld. Dat betekent dat zij de voorgestelde plannen wil veranderen of aanvullen. Hiervoor moet een meerderheid van alle 39 raadsleden bij de stemming aangeven of ze een voorstel willen, anders wordt het niet uitgevoerd.

Alle politieke plannen werden door de dertien partijen uitgesproken in Algemene Beschouwingen die op het Raadsinformatiesysteem (RIS) zijn na te lezen bij de stukken van de Raadsvergadering van donderdag 27 oktober 2022. 

De Kaderbrief 2023-2026, Begroting 2023-2026 en Najaarsrapportage 2022 vind je hier.

voorzittende ambtenaar hamer

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info