Voorjaarsnota en begroting

Planning en Control cyclus

Ieder jaar beschrijft de gemeente welke doelen zij wil bereiken in de komende vier jaar, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. Ook dit jaar stonden de Begroting en de Voorjaarsnota in het teken van corona. Een paar voorbeelden waarover de gemeenteraad een besluit heeft genomen:

  • GFT afval in de zomer nog steeds iedere week moet worden opgehaald. 
  • Het bedrag dat je moet betalen voor een graf niet stijgt met 16,4% maar met 1,4%.
  • Dat er meer handhavers moeten komen die controleren op het opdelen van woningen in kamers of appartementen die verhuurd worden.

Alle politieke plannen werden door de fracties uitgesproken in Algemene Beschouwingen die op het Raadsinformatiesysteem (RIS) zijn na te lezen bij de stukken van de Raadsvergadering op donderdag 17 juni 2020 (Voorjaarsnota 2021-2025) en donderdag 28 oktober 2021 (Begroting 2022-2025). 

Op http://financien.zaanstad.nl vindt u de Voorjaarsnota, Begroting en Najaarsrapportage 2021.

voorzittende ambtenaar hamer

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content