Planning & Controlcyclus

Voorjaarsnota en Begroting

Ieder jaar beschrijft de gemeente welke doelen zij wil bereiken in de komende vier jaar, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. Er kwam een beleidsarme Voorjaarsnota, omdat de gevolgen van de crisis op dat moment nog niet voldoende bekend waren.

Eén van de onderwerpen tijdens de Begrotingsbehandeling was uiteraard ook de bestrijding van de gevolgen van COVID. Daarvoor is door de gemeenteraad geld vrijgemaakt. De Raad wil dat dit geld onder andere gebruikt wordt om mensen, die bijv. door de crisis werkloos zijn geworden, weer aan het werk te helpen. Alle politieke plannen werden door de fracties uitgesproken in Algemene Beschouwingen die op het Raadsinformatiesysteem (RIS) zijn na te lezen bij de stukken van de Raadsvergadering op donderdag 18 juni 2020 (Voorjaarsnota) en donderdag 29 oktober 2020 (Begroting). 

De Voorjaarsnota vindt u hier: https://zaanstad2020.voorjaarsnota.nl
De Begroting vindt u hier: https://zaanstad.begroting-2021.nl 

voorzittende ambtenaar hamer

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content