Praat met de Raad

Algemene tips voor inspreken

Als je wilt inspreken als inwoner tijdens Praat met de Raad kun je een beetje gespannen zijn. Voor veel mensen is het geen dagelijks werk om voor een groep te spreken en helemaal niet tijdens een live-uitzending.

Je kunt vooraf hulp vragen bij de griffie en je mag ook vragen of je kan blijven zitten in plaats van voor het spreekgestoelte te staan. Vraag ook naar andere manieren zoals een rondetafelgesprek, een brief of e-mail aan de raad of informeel contact na de vergadering om iets te bespreken. Stel al je vragen en schrijf op een papiertje wat je wilt zeggen. De griffie is er om jou te begeleiden. De tekst die je hebt geschreven kan ook toegevoegd worden bij de uitzending op het Raadsinformatiesysteem, zodat iedereen dit nog kan teruglezen. De griffie regelt dat als je de tekst aan hen geeft of toestuurt via raadsgriffie@zaanstad.nl 

Inspreken tijdens het Zaanstad Beraad gebeurt in de raadzaal van het Stadhuis. Je komt in een vreemde omgeving waar je de regels niet precies kent. Er zijn mensen die vaker inspreken, maar velen hebben dit niet eerder gedaan en zoeken zich een houding, willen hun verhaal kwijt en willen gehoord worden. Je hebt vijf minuten. 

Met deze tips komt jouw betoog sterker over:

Maak het persoonlijk

Niet privé, want de vergaderingen zijn openbaar en worden uitgezonden via internet. Dan wil je niet al te veel details kwijt over je woonsituatie, gezinssamenstelling of inkomen. Maar vertel wel een persoonlijk verhaal. Vertel waarom het onderwerp voor jou van belang is, wat jou raakt, wat jouw kant van de zaak is. Geef een voorbeeld, want het kan helpen als mensen zich kunnen verplaatsen in je verhaal.

Bekijk meerdere kanten

Waar jij op een bepaalde manier naar kijkt, daar kijken anderen misschien anders naar. Ook al ben je het daar niet mee eens, probeer je toch te verplaatsen in de ander. Schets de verschillende belangen, leg uit waar het, volgens jou, botst of schuurt. Respect voor andere invalshoeken helpt ook respect te krijgen voor jouw verhaal.

Vertel wat je wilt

Geef aan wat je hoopt te bereiken met jouw bijdrage aan de besluitvorming. Wanneer ben je tevreden aan het eind van dit agendapunt? Het helpt als je duidelijk bent over jouw verwachtingen. Je kunt raadsleden misschien overtuigen als je kan laten zien en voelen dat wat jij voor ogen hebt, haalbaar is.

Gebruik beeld

Als jouw onderwerp zich ervoor leent kan het helpen beeld te gebruiken. Veel mensen zijn visueel ingesteld. Probeer een situatie in één beeld te vangen, een beeld dat raadsleden niet gauw zullen vergeten. Beelden kunnen helpen verbinden als anderen zich erin herkennen.   

Wees positief

Je spreekt waarschijnlijk in omdat je kritiek hebt, je vindt een plan misschien ondoordacht of zelfs beroerd. Kleed je verhaal toch positief in. Probeer de raadsleden te verleiden je te willen helpen. Leg rustig uit hoe het volgens jou wel moet. 

Tot slot

Het is goed om te beseffen dat politieke kwesties van de gemeenteraad vaak een lange adem nodig hebben. Soms zijn er jarenlange procedures. Laat je niet afschrikken en hou er rekening mee dat je op meerdere momenten soms opnieuw aandacht moet vragen.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info