Praat met de Raad

David Sluis

Afbeelding van Ecoloog David Sluis met verrekijker dop een brug voor een veld

David Sluis

Ecoloog David Sluis heeft al diverse keren deelgenomen aan de inspraak of een presentatie gegeven over geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Ook heeft hij op eigen initiatief wel eens een werkbezoek georganiseerd, bijvoorbeeld over het verduurzamen van (buiten)zwembaden of over het belang van natuurwaarden. Sinds 2016 is hij gevraagd zich als adviseur namens Werkgroep Coenbrug A8 in te zetten voor de leefbaarheid rond de brug over de Zaan die Zaandam en Koog aan de Zaan verbindt. In de afgelopen jaren zijn er tientallen keren raadsvragen gesteld en moties aangenomen. In 2022 sprak hij de raadsleden toe op donderdag 19 mei. Wie gaat de kosten voor het verhogen van de geluidschermen betalen? Dat was onder andere zijn vraag. Uiteindelijk is er 2 miljoen in de gemeentelijke begroting opgenomen. Nu hoopt hij dat de plannen in 2024 doorgang vinden.

In het voorjaar stuurde hij brieven aan de Raad over biodiversiteit en vlinders en over maaibeleid met betrekking tot ganzen en woelmuizen. Waar er eerder nog een boete werd uitgeschreven door de Omgevingsdienst, werd er nu niet opgetreden. Daar begrijpt hij niks van. 

 

Als het gaat om burgerparticipatie denkt David dat raadsleden meer zichtbaar zouden moeten zijn. Volgens hem is er een grote afstand tussen inwoners en de gemeente en daarmee onbekendheid. Zelf heeft hij goede ervaringen met de raadsleden en de griffie, maar het is een jarenlang traject geweest. Hij blijft zich inzetten voor biodiversiteit, natuur en milieu. 

Een punt van kritiek heeft hij wel: ‘Ik merk te weinig van het dualisme. Een kritische houding van de coalitiepartijen zie ik spaarzaam terug bij de raad’. Ook denkt hij dat betere informatie op scholen en eventueel in andere talen zou helpen meer mensen te bereiken zodat iedereen mee kan doen aan het samenspel om de gemeente beter te maken. Als advies aan anderen die hun punt voor het voetlicht willen brengen zegt hij: ‘Zelf initiatief nemen, de pers benaderen en de Raad aanspreken. Die drie dingen’.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info