Praat met de Raad

Michael van der Meer

Afbeelding van Michael van der Meer met gezin voor garage vol met cross fietsen

Michael van der Meer

Michael van der Meer heeft al eerder bij de raad ingesproken over een fietscrossbaan. In totaal vijf keer en in 2022 deed hij dat tweemaal, t.w. op donderdag 14 april en donderdag 8 december. Via het Raadsinformatiesysteem bekijkt hij het programma en volgt dan de vergadering als het onderwerp hem interesseert. Op beide data bracht hij zijn inbreng over een onderwerp dat niet vooraf geagendeerd stond op de vergadering. Met de inspraak hoopt hij de gemeenteraad te overtuigen mee te werken aan zijn idee voor een (tijdelijke) fietscrossbaan. Hier werkt hij al aan sinds 2019 en er zijn al aanmeldingen binnen van 50 kinderen voor zijn initiatief. 

Op dit moment ziet hij toe op de realisatie van een fietscrossbaan op twee locaties in Zaanstad plus een mobiele ramp. Als betrokken Zaankanter verzamelt hij via Facebook fietsen voor kinderen die het niet breed hebben. Indien nodig repareert hij deze in een garagebox die Parteon ter beschikking heeft gesteld. Zijn doel is om meer kinderen aan het sporten te krijgen en ook kinderen stimuleren die misschien niet goed kunnen meekomen met een teamsport. Iedereen moet kunnen meedoen volgens hem. 

 

Hij zou anderen wel adviseren om gebruik te maken van de inspreekmogelijkheid. ‘Je wordt wel gehoord, want ze moeten je wel horen’ zo zegt hij. Vooraf werd hij goed voorbereid en op zijn gemak gesteld. Het is best spannend dat je wordt opgenomen op video. Bij de laatste inspraak werden er wel vragen gesteld door de raadsleden, maar hij voelde geen oprechte interesse. Ook van Burgemeester en Wethouders had hij meer steun verwacht, want op zijn brief kreeg hij slechts een standaard ontvangstbevestiging. Misschien is de gemeente bang om toezeggingen te doen, vanwege slechte ervaringen uit het verleden, zo vraagt hij zich af. Hij vindt het moeilijk te zeggen waar het aan ligt, maar hij is wel teleurgesteld over het resultaat tot nu toe. 

Aan anderen die erover denken te gaan inspreken, geeft hij het advies je goed voor te bereiden. Probeer ook zelf met oplossingen te komen in plaats van alleen kritiek te leveren. Het liefst zou hij samenwerken; door initiatieven van hem om met het Sociaal Wijkteam, Stichting Leergeld, Sportbedrijf Zaanstad, Parteon of anderen blijft hij werken aan zijn doel. 

‘Ik ga door’ zo zegt hij vastberaden.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info