Interview

René Tuijn – PvdA

Logo PvdA Zaanstad
René Tuijn van PvdA
René Tuijn

‘Als een kind in armoede opgroeit, heeft het niet dezelfde kansen op een goede opleiding en passende baan als een ander kind. Voor de PvdA is armoedebestrijding heel belangrijk. We moeten daarom doorbreken dat armoede van ouder op kind overgaat. Mensen in armoede weten hulp onvoldoende te vinden. De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor een stadspas. Dat is een kortingspas voor mensen met een minimuminkomen, maar ook voor werkende mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Meer volwassen en kinderen kunnen dan gratis meedoen aan sociale activiteiten als sport, cultuur of een schoolreisje.
In het licht van armoedebeleid is tijdens corona voor alle Zaanse kinderen de Zaanse Experience ontstaan. Deze vakantie-activiteiten, oorspronkelijk bedoeld voor kinderen die niet zomaar een weekje weg kunnen, zou de PvdA graag behouden.

Mede dankzij onze wethouder Songül Mutluer heeft de gemeente vele miljoenen van het Rijk binnengehaald voor woningbouw. Tot 2030 kunnen 16.000 woningen worden gebouwd.
Ze heeft bij nieuwe woningbouwprojecten bereikt dat daarvan 30 procent sociale huurwoning is. Ook heeft ze bij enkele lopende projecten (bijv. Zaanse Helden, Oostzijderpark) contracten open laten breken om alsnog 30 procent sociaal te realiseren. Ook heeft de PvdA het aanbod van woningen voor jongeren, starters ouderen en mensen met een zorgvraag vergroot. De inspanningen van de PvdA leveren ook meer sociale koopwoningen (BKZ) op. Deze zijn goedkoper omdat de grond van de gemeente blijft. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt.

Om die reden hebben wij ook gepleit voor experimenten waarbij we – in eerste instantie voor 150 woningen in de regio – huurders van boven de 65 huurbehoud en verhuisvergoeding bieden om plaats te maken voor gezinnen bijvoorbeeld.

PvdA In meeste bouwprojecten is 30 procent een sociale huurwoning

Mede dankzij de Rijksgelden hebben de inspanningen van PvdA en DZ ertoe geleid dat er een inlooppunt komt voor drugsgebruikers. Een groep in Burg. In ’t Veldpark, die veel geluidsoverlast voor buurtbewoners veroorzaakte, kan hiervan gebruik maken. We kunnen hen een perspectief bieden en tegelijkertijd heeft de buurt rust. Een vaste plek, die nog wel gevonden moet worden, was ook de wens van de politie en de verslavingszorg.’

Verder heeft de PvdA bereikt dat:

  • er meer aandacht komt voor straatintimidatie; Vrouwen en LHBTIQ+ personen worden meer betrokken bij oplossingen om de veiligheid te verbeteren.
  • iets wordt gedaan aan het lerarentekort. Zo krijgt als experiment onderwijs- en zorgpersoneel in twee jaar voorrang op 30 sociale huurwoningen en 40 middeldurehuurwoningen. Ook heeft Zaanstad geld voor zij-instromers beschikbaar gesteld.
  • de jongerenhub in Saendelft is opgezet. Zo krijgen we meer zicht op de uiteenlopende problemen die jongeren tot 27 jaar ondervinden; van ontspanning tot huiswerkbegeleiding en aandacht voor de thuissituatie.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content