Interview

René Tuijn – PvdA

Logo PvdA Zaanstad
René Tuijn van PvdA

Woningbouw – werk – jeugdzorg

René Tuijn

Vraag

Welke ervaringen heeft u met de dienstverlening bij de gemeente rond persoonlijke problemen met werk en inkomen?

r.tuijn@raadzaanstad.nl 

De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor het jongerenwerk. Er is meer aandacht nodig voor een positieve individuele begeleiding van die jongeren, die het grootste risico lopen om van het rechte pad te raken. Bij de begroting is uiteindelijk ook meer geld vrijgemaakt voor jongerenwerk.

Aangezien het lerarentekort in het basisonderwijs een groot probleem is, zijn we blij bereikt te hebben dat corporaties leerkrachten voorrang kunnen geven bij huurwoningen, zodat werken in Zaanstad aantrekkelijker wordt.

Een lobby voor extra geld van het Rijk voor het Actieplan Poelenburg Peldersveld is beloond. Dat helpt enerzijds om het leven in de wijk prettiger te maken met voorzieningen en anderzijds om witwaspraktijken en drugscriminaliteit gerichter aan te pakken. Ook kunnen we meer aandacht geven aan de ontwikkelingskansen van kinderen tussen 0 en 4.

Iedereen moet kunnen sporten. Na een PvdA-motie worden de mogelijkheden in Zaanstad voor aangepast sporten voor mensen met een beperking completer en beter vindbaar gemaakt.

Het bouwen van woningen staat ook in 2021 hoog op onze agenda. We blijven erop letten dat gemiddeld van elke 100 nieuwe huizen 30 sociale huurwoningen zijn. Zaanstad gaat ook via het BKZ-model sociale koopwoningen bouwen, die goedkoper zijn omdat de grond van de gemeente blijft. Dit voordeel moet niet teniet gedaan worden doordat de gemeente ontwikkelaars van woningen een bijdrage vraagt voor onze eigen investeringen in een aantrekkelijke stad. Die contributie zou die BKZ-woningen duurder kunnen maken. Nu helpen die goedkopere koopwoningen juist de doorstroming op de woningmarkt beter op gang.

Er zijn tekorten in de jeugdzorg en de organisatie kan efficiënter. Maar met een efficiëntieslag alleen halen we dat tekort niet in. Wij blijven er ons dit jaar sterk voor maken dat de kinderen die zorg nodig hebben, die ook krijgen. We houden ook een vinger aan de pols bij de Sociale Wijkteams. De sociale effecten van corona hebben een lange adem. Wijkteams moeten mensen juist nu goed kunnen blijven helpen.

Tenslotte blijft werkgelegenheid een speerpunt voor de PvdA. Voor mensen die door corona werk kwijt zijn, is bemiddeling door de gemeente goed mogelijk. Mensen die langer dan 3 jaar werkloos zijn, verdienen echter ook een perspectief. De PvdA wil kijken of basisbanen in een veilige omgeving  soelaas kunnen bieden. Met de besparingen in de kosten voor bijstand en soms ook schuldhulpverlening, zou je die gemeentelijke banen kunnen financieren.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content