Interview

Melchior Mattens – Partij voor de Dieren

Logo Partij voor de Dieren Zaanstad
Melchior Mattens van PvdD

Duurzaamheid – inclusiviteit  – eiwittransitie

Melchior Mattens

Vraag

Hoe kan Zaanstad u helpen om minder dierlijke producten te gebruiken?

fractiezaanstad@partijvoordedieren.nl

We hebben lang gelobbyd voor het vuurwerkverbod in de parken, dat in 2020 is ingesteld. Dat is fijn voor de dieren, vooral in het broedseizoen, maar ook voor omwonenden. Dit is een goede stap op weg naar het verder terugdringen van vuurwerk, dat teveel schade veroorzaakt.  

Samen met DENK hebben we ook voor elkaar gekregen dat de stad sneller afscheid neemt van zwarte Piet. Het college gaat alleen nog naar Sinterklaasevenementen waarbij geen zwarte Piet aanwezig is. Verder blijven we aandacht vragen voor vergroeningsmaatregelen die de biodiversiteit bevorderen en de stad klimaatbestendig maken.

De Partij voor de Dieren is als de haas in de marathon; wij willen discussies aanzwengelen over principiële keuzes. Bijvoorbeeld over een investeringsfonds voor duurzaamheid of over de eiwittransitie: zeg minder gebruik van dierlijke producten. We stellen bijvoorbeeld enerzijds het vleesgehalte van de gemeentelijke catering ter discussie en delen anderzijds eind november veganistische chocoladeletters uit. In die geest hebben we ook een Tegenbegroting ingediend. Dat is het verhaal over wat je zou moeten doen vanuit onze standpunten. En dat is dus niet het politieke compromis, dat de begroting van dit college van zeven partijen is.

De eiwittransitie, duurzaamheid en inclusiviteit zijn ook in 2021 onze speerpunten. We moeten de kansenongelijkheid bestrijden, te beginnen bij kinderen. Een vroege taalachterstand haal je moeilijk in. Zo moet de digitalisering van het onderwijs op alle scholen op hetzelfde niveau komen. Het online lesgeven bleek op scholen in kwetsbare wijken moeilijker, omdat die scholen minder ver waren in digitalisering. Binnen haar mogelijkheden moet de gemeente er alles aan doen om kwetsbare kinderen in een veilige omgeving lessen te kunnen laten volgen.  

Als het gaat om de eiwittransitie kun je je afvragen of veeteelt nog toekomst heeft en of je niet het aantal fastfoodzaken wilt beperken ten gunste van gezondere horecabedrijven.

In een duurzame samenleving gaan we uit van het principe dat de vervuiler betaalt. Dan is het toch eigenlijk logisch dat in heel Zaanstad betaald parkeren wordt ingevoerd. We betalen OZB voor ons huis, maar de autobezitter betaalt niets voor de parkeerplaats voor de deur. De wegenbelasting betaalt de autobezitter aan het Rijk. Met beter en schoner openbaar vervoer moeten we de auto minder aantrekkelijk maken. Dat biedt ook ruimte om de stad klimaatbestendig en leefbaar te houden.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content