Interview

Melchior Mattens – Partij voor de Dieren

Logo Partij voor de Dieren Zaanstad
Melchior Mattens van PvdD

Melchior Mattens

‘We gaan van het gas af. Daarom moeten onze woningen beter geïsoleerd worden. En gaan zonnepanelen woningen van elektriciteit voorzien. De Partij voor de Dieren heeft met een motie het college aan het werk gezet om huiseigenaren daarbij beter te helpen, te ontzorgen. Want de energietransitie thuis vraagt om kennis, inspanningen en geld. Idealiter komt er een online platform waarop Zaankanters gemakkelijk de mogelijkheden kunnen overzien om vervolgens met een energiecoach tot een goed verduurzamingsplan te komen. Zaanstad helpt met een lening, die de huiseigenaar in termijnen terugbetaalt uit de besparing op de energiekosten. De gemeente onderzoekt of er banken zijn die deze financiering mogelijk willen maken.

De Partij voor de Dieren is als de haas in de marathon; wij willen discussies aanzwengelen over fundamentele keuzes. Wij proberen de groene partijen groener te maken.
Neem de hengelsport: Wij zijn tegen elke onderwaterjacht, zoals sportvissen. Die principiële stap durven andere partijen nog niet te zetten. We hebben nu een motie ingediend om het gebruik van loden kogeltjes in de hengelsport uit te bannen. Lood is kankerverwekkend en vervuilt het (zwem)water. Eenden zien bijvoorbeeld loodkogeltjes aan voor maagschurende kiezelsteentjes maar overleven deze niet. Amsterdam heeft het loodverbod al ingevoerd, de Provincie is ook bezig met regelgeving. Gelukkig is er een meerderheid in de Zaanse raad die dit met het verlengen van de huurovereenkomst met Hengelsportvereniging Zaanstreek in 2025 geregeld wil zien. Ander voorbeeld; op ons initiatief is in 2020 een vuurwerkverbod in Zaanse parken ingegaan. Dat is fijn voor de dieren, vooral ook in het broedseizoen. Maar ook omwonenden haalden opgelucht adem. Dit is een eerste stap richting een algeheel vuurwerkverbod.

De Partij voor de Dieren denkt anders over de waarde van flora en fauna. Voor ons is een bomenrij niet allereerst een mogelijk obstakel voor woningbouw, maar een levensader,bijvoorbeeld voor vleermuizen. Vaak worden bomen gekapt omdat ze geen waarde voor de natuur zouden hebben. Maar bomen die nu nog weinig natuurwaarde hebben, kunnen deze met de juiste maatregelen misschien wel krijgen. Kappen van bomen is daarom nooit in het belang van mens en dier.’

PvdD Particulieren moet het maakkelijker worden gemaakt om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen

PvdD-Particulieren-moet-het-maakkelijker-worden-gemaakt-om-bijvoorbeeld-zonnepanelen-te-plaatsen-kopie.jpg

De Partij voor de Dieren heeft verder bereikt dat:

  • nieuwe windmolens één zwartgeverfde wiek krijgen, zodat er minder vogels de dood vinden als gevolg van voor de energietransitie noodzakelijke windmolens.
  • hoge kaderanden zo worden aangepast dat katten, eenden of welk dier dan ook die op het droge moet komen, dat gemakkelijk kan. Bijvoorbeeld door trapjes voor eenden.
  • de gemeente heeft toegezegd om het aanbod van plantaardig voedsel, dat klimaatvriendelijker is, onder cateraars en lokale horecabedrijven aan te moedigen.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content