Interview

Peter van Haasen – PVV

Logo PVV Zaanstad
Peter van Haasen van de PVV

Woningen – lastenverlichting – Zaanse bedrijven

Peter van Haasen

Vraag

Vindt u het terecht dat ondanks uw extra inzet om afval te scheiden (zoals plastic, gft, papier) u een extra verhoging van 35 euro aan afvalstoffenheffing moet betalen?

pvvzaanstad@gmail.com

Zaanstad heeft een tekort aan betaalbare (huur)woningen. Dat met ingang van 1 april regels van kracht worden die de kamerverhuur in woningen aan banden leggen, is mede te danken aan onze vasthoudendheid. In de Russische Buurt en ook in Westerwatering wonen teveel studenten en arbeidsmigranten op te kleine kamers.

We zien ook liever woningen op mooie plekken zoals de Krimp in centrum Zaandam. Daarom hebben we – met succes – het verzet aangevoerd tegen een tweede locatie van het Zaans Museum in het voormalige KPN-gebouw. Touringcars vol toeristen moet je daar niet willen hebben. In 2020 hebben we bij de vaststelling van bestemmingsplannen voor woningbouw steeds gewezen op het tekort aan parkeerplaatsen bij de nieuwe woningen. Dit college wil mensen dwingen afstand te doen van hun auto, maar dat is niet realistisch.

In 2021 blijven we met argusogen de woningbouwprojecten volgen. Behalve parkeerplaatsen moeten ook maatschappelijke voorzieningen als sportscholen en kinderopvang in wijken behouden blijven. Bij de nieuwbouw van het complex Zaanse Helden in Westerwatering gaat dat nu verloren. Op ons initiatief heeft de Raad het College opgedragen om in de onderhandelingen projectontwikkelaars ertoe te brengen ruimte voor maatschappelijke voorzieningen op te nemen in de bouwplannen. We zullen elk project voortaan tegen dat licht houden. We willen boter bij de vis.   

Lastenverlichting voor Zaankanters blijft een speerpunt. Zo blijven we ons sterk maken voor het afschaffen van de hondenbelasting. Maar we willen ook de onderste steen boven krijgen als het gaat om de afvalinzameling. Zaankanters betalen daarvoor te veel afvalstoffenheffing. Uit die heffing houdt Zaanstad miljoenen over, die ergens anders voor worden gebruikt, terwijl voor 2021 het tarief voor die heffing met 35 euro per huishouden is verhoogd. We hebben de onafhankelijke Rekenkamer gevraagd hiernaar onderzoek te doen.

Einde 2018 is onze motie om een dementievriendelijke gemeente te worden unaniem door de raad aangenomen. Met meer gemeentelijke inspanning kunnen mantelzorgers van Zaankanters met dementie meer worden ontlast. Dat we die titel nog niet hebben, vraagt om druk op de ketel.  

Woningen zijn nodig maar het moet er niet toe leiden dat Zaanse bedrijven tegen hun zin de stad verlaten om ruimte te maken. We willen dat de wethouder zich inzet om die bedrijven te behouden. We horen graag van bedrijven als dat niet het geval is.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content