Raad aan de voorkant

Vooraf duidelijkheid over participatie

In mei 2020 nam de gemeenteraad het voorstel ‘Raad aan de voorkant’ aan. Daarmee besloot de raad dat bij grote onderwerpen eerst duidelijk moet zijn hoe het proces gaat lopen voordat er een raadsbesluit wordt genomen: wie bepaalt wat op welk moment? Dat komt omdat de voorstellen vaak gedaan worden door het college van Burgemeester en Wethouders en de Raad daar niet altijd in een vroeg stadium bij betrokken wordt. De Raad vindt het belangrijk dat vooraf duidelijk is of er participatie plaatsvindt, hoe dit er uit ziet en wat de gemeenteraad daar vervolgens mee doet. De bedoeling is dat inwoners, bedrijven en ook de gemeenteraadsleden zelf vooraf weten waar ze aan toe zijn.

Groep mensen in de zaal tijdens Raad aan de voorkant

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content