Raad aan de voorkant

Vooraf duidelijkheid over: wie bepaalt wat op welk moment

In mei 2020 nam de gemeenteraad het voorstel ‘Raad aan de voorkant’ aan. Daarmee besloot de raad dat bij grote onderwerpen eerst duidelijk moet zijn hoe het proces gaat lopen, voordat er een raadsbesluit wordt genomen: wie bepaalt wat en op welk moment? Dat komt omdat de voorstellen vaak gedaan worden door het college van Burgemeester en Wethouders en de Raad daar niet altijd in een vroeg stadium bij betrokken wordt. De Raad vindt het belangrijk dat vooraf duidelijk is of er participatie plaatsvindt, hoe dit er uitziet en wat de gemeenteraad daar vervolgens mee doet. De bedoeling is dat inwoners, bedrijven en ook de raadsleden zelf vooraf weten waar ze aan toe zijn.

Deze werkwijze is 2021 toegepast voor het maken en behandelen van een plan van aanpak voor het inlopen van achterstanden in de openbare ruimte.

Vanuit het college van Burgemeester en Wethouders is om te komen tot een Plan van Aanpak (PvA) een startnotitie opgesteld.

Dit is een beschrijving waaruit blijkt:

  • op welke manier er toegewerkt wordt naar het definitieve PvA,
  • welke stappen in dat proces nodig zijn,
  • wanneer de raad geïnformeerd wordt,
  • wanneer de raad een besluit moet nemen.

In de startnotitie is ook beschreven wanneer, hoe en met wie de participatie plaats zou vinden.

Op 8 juli 2021 heeft de raad deze startnotitie in de raadsvergadering besproken. Er zijn twee amendementen (dit zijn voorstellen tot wijzigingen op de startnotitie) ingediend en besproken. Eén van deze voorstellen heeft de raad aangenomen, waardoor de startnotitie zo gewijzigd is dat het inlopen moet worden uitgevoerd binnen de kaders van het Uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2021-2026 en het Zaans Klimaatakkoord 2. Door het vaststellen van deze startnotitie heeft de raad voordat het proces van het maken van een PvA begint, kaders mee kunnen geven waarbinnen het PvA vormgegeven moet worden. Deze kaders komen weer terug in het uiteindelijke raadsvoorstel Plan van Aanpak Inlopen Achterstanden Openbare Ruimte. 

 

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content