Raadsconferentie 2022

Vertrouwen in de lokale overheid

Jaarlijks vindt er een Raadsconferentie plaats. Het doel is om als raadsleden met elkaar op een andere manier van gedachten te wisselen dan tijdens de reguliere vergaderingen. Het thema van de Raadsconferentie van 2022 was ‘Vertrouwen in de lokale overheid in Zaanstad’. Landelijk is uit onderzoek bekend dat het vertrouwen in de overheid afneemt. Er is onrust en wantrouwen. Dit onderwerp werd gekozen omdat de raadsleden het belangrijk vinden om vertrouwen van de inwoners terug te winnen. Wat daarbij kan helpen is een betere samenwerking, waar tijdens de conferentie aandacht voor was. Ook samenwerking met het college van Burgemeester & Wethouders en ambtenaren is nodig om zo in te kunnen spelen op wat belangrijk is voor inwoners.

Afbeelding van raadsleden in een zaal tijdens de raadsconferentie
Afbeelding van raadsleden in een kring in overleg

Dag 1: De Raad in positie

De deelnemers kregen de opdracht kritisch naar zichzelf te kijken met een blik vooruit naar de toekomst.

Deze actiepunten werden geformuleerd:

  • In het Zaanstad Beraad moet meer ruimte zijn voor debat en het uitwisselen van gedachten.
  • Elkaar meer aanhoren, oprechte dialoog, luisteren naar elkaar, lerend vermogen.
  • Het is belangrijk dat er een veilig klimaat is voor ambtenaren.
  • Meer richten op de zes Zaanse opgaven.
  • Transparantie en elkaar niet verrassen.  
  • Begrijpelijke taal gebruiken.
  • Als Raad als geheel meer contact hebben met de Zaanse inwoners en organisaties.

De Raad kreeg als afsluiting van deze sessie als advies mee:
De uitdaging is om samen met elkaar te kijken wat je met de genoemde punten gaat doen!

Dag 2: Integriteit

De deelnemers gingen met elkaar in gesprek via een Dilemmaspel.

Inwoners moeten op de overheid kunnen vertrouwen, want als inwoner ben je voor veel dingen afhankelijk van de overheid. Onze besluiten kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Daarom moet de Raad integer zijn. Dat wil zeggen eerlijk en betrouwbaar. Aan de orde kwam het bewustzijn van het risico op machtsmisbruik, omgaan met vertrouwelijke informatie en het belang van Zaanstad centraal stellen. 

Burgemeester Jan Hamming gaf de aanwezigen mee: ‘Het allerbelangrijkst is de inzichten en uitdagingen die in deze conferentie ter sprake kwamen samen op te pakken. Maak er tijd voor! Na afloop was er een boottocht op de Zaan, waar de deelnemers nog even op een ontspannen manier de conferentie konden afsluiten.

Afbeelding van de  boottocht op de Zaan, waar de deelnemers op het dek staan

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info