Regio

Samenwerking in de omgeving

Vorig jaar zijn er vijf Regionale raadsledenbijeenkomsten georganiseerd voor alle gemeenteraden uit de regio Zaanstreek-Waterland. Deze bijeenkomsten hebben als doel de raadsleden in regionaal verband te informeren over zaken welke in de omgeving van belang zijn en om het gesprek tussen de verschillende gemeenteraden te faciliteren. Naast de grote onderwerpen; Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid en de Metropool Regio Amsterdam (MRA) Verstedelijkingsstrategie 2050, was er op deze bijeenkomsten ook aandacht voor de ontwikkelingen binnen Wonen (woonakkoord en doorstroomregeling senioren), Geweld hoort nergens thuis, Regionale opvang asielzoekers en huisvesting statushouders. De grootste gemeenschappelijke regelingen hebben in mei met de gemeenteraden gesproken over de begrotingen.

Meer info op www.metropoolregioamsterdam.nl

Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. In de Regioraad vindt besluitvorming hierover plaats. Vanuit Zaanstad zijn zes raadsleden lid van de regioraad die 51 leden telt. De vergaderingen zijn openbaar en online live te volgen. Belanghebbende inwoners, organisaties en/of bedrijven hebben inspraak bij besluiten van de Regioraad. Een groot thema van 2020 was de concessie openbaar vervoer Zaanstreek-Waterland. 

Meer algemene info op www.vervoerregio.nl

Fietsers wachtenn vooor gesloten slagbomen bij treinovergang

Logo Metropool regio       Logo Vervoerregio Amsterdam

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content