Regio

Samenwerking in de omgeving

Vier keer per jaar wordt er een Regionale raadsledenbijeenkomst georganiseerd voor alle gemeenteraden uit de regio Zaanstreek-Waterland. Deze bijeenkomsten hebben als doel de raadsleden in regionaal verband te informeren over zaken welke voor de regio van belang zijn en om het gesprek tussen de gemeenteraden uit de regio te faciliteren. In 2020 waren onder andere de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid en de Metropool Regio Amsterdam (MRA) Verstedelijkingsstrategie 2050. Meer info op www.metropoolregioamsterdam.nl   

Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. In de Regioraad vindt besluitvorming hierover plaats. Vanuit Zaanstad zijn zes raadsleden lid van de regioraad die 51 leden telt. De vergaderingen zijn openbaar en online live te volgen. Belanghebbende burgers en organisaties/bedrijven hebben inspraak bij besluiten van de Regioraad. Een groot thema van 2020 was de concessie openbaar vervoer Zaanstreek-Waterland. Meer algemene info over dit bestuursorgaan op www.vervoerregio.nl

 

Fietsers wachtenn vooor gesloten slagbomen bij treinovergang

Logo Metropool Regio Amsterdam        Logo Vervoerregio Amsterdam

Mathkor van Bennekom van Groen Links

Romkje Mathkor- van Bennekom – Fractievoorzitter GroenLinks

De Metropoolregio Amsterdam  (MRA) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten en twee provincies. De MRA staat best ver van de raadsleden af en de bestuursstructuur  is weinig transparant. Toch dragen de gemeenten er geld aan af en moeten gemeenteraden besluiten nemen over de begroting van de MRA. En ook over belangrijke onderwerpen die in de  MRA regio spelen, zoals woningbouw, landschap en mobiliteit. Om je daarin te verdiepen is boeiend  maar tijdrovend. Om dan als ambassadeur die kennis te kunnen delen met je collega raadsleden is zeker nuttig, want zo bespaar je hun tijd.

Juliëtte Rot van DZ

Juliëtte Esmée Rot – Fractievoorzitter Democratisch Zaanstad

Als MRA-ambassadeurs promoten wij de MRA niet, maar helpen wij onze collega’s in de gemeenteraad om hun afweging ten aanzien van besluitvorming die de gemeenteraad aangaat inzake de MRA, zo goed mogelijk te doen. Om deze reden hebben wij onder andere aangedrongen op meetbare en concrete resultaten van de MRA. De gemeenteraadsleden moeten tenslotte de meerwaarde van de MRA voor de lokale gemeenschap kunnen duiden.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content