Interview

Ruud Pauw – ROSA

Logo ROSA
Ruud Pauw van ROSA

Ruud Pauw

‘ROSA heeft veel intenties in het coalitie-akkoord kunnen realiseren. Helaas heeft corona ook tot vertraging geleid in projecten en plannen. De Verkadefabriek in Zaandam huisvest nu De Bieb en Fluxus. Prachtig toch dat we leegstaande fabrieken een culturele bestemming kunnen geven. Dat werd mogelijk omdat ROSA met een aantal partijen de komst van het Cultuurcluster hebben verijdeld. Je moet er toch ook niet aan denken dat filmhuis en café De Fabriek met dat prachtige terras aan de Zaan was beland tussen Provinciale Weg en spoorlijn. Nu heeft ook de Groote Weiver erkenning als culturele basisinstelling en krijgt Krommenie een eigen cultuurpodium.

De Dierenwelzijnsnota is onder onze wethouder Natasja Groothuismink tot stand gekomen. Daarvoor heeft zij uitgebreid met vele betrokken organisaties overlegd. Zo trekken we meer geld uit voor Stichting Dierenzorg Zaanstreek, waaronder de dierenambulance valt, én voor Wildopvang Krommenie. Dieren in het wild worden beter beschermd. Ons natuurlandschap, zoals de veenweiden, kent een rijkdom aan soorten planten en dieren die we moeten koesteren. Dat geldt zeker nu de hoge uitstoot van stikstof als gevolg van verkeer eneconomie een bedreiging vormt.

Het is een verhaal van lange adem, maar het is ons met behulp van moties gelukt om van schiereiland De Hemmes officieel een moleneiland te maken. Drie klassieke molens met drie energieturbines onder de kap leveren stroom voor de andere bebouwing, ruim dertig ‘tiny houses’.

Die tijdelijke woningbouw is nu het hoogst haalbare. Als omringende bedrijven investeren in duurzamere en schonere bedrijfsvoering, hoeft een woonwijk bedrijfsactiviteiten op termijn niet in de weg te zitten. In samenwerking met het Regiocollege komt er een werkplaats voor de opleiding hout en restauratie. Wij pleiten al langer voor een Hogeschool van de Handen; het is belangrijk dat de waardering voor het werken met je handen gelijk gaat oplopen met de betere beloning voor het vakwerk van timmerman, loodgieter en metselaar. ROSA wil dat die opleidingen in de Zaanstreek versterkt worden.’

ROSA Schiereiland De Hemmes wordt ontwikkeld

ROSA Schiereiland De Hemmes wordt ontwikkeld

En verder heeft ROSA bereikt dat:

  • in de Welstandsnota wordt erkend dat bepaalde oude arbeidersbuurtjes deel van de Zaanse industriële geschiedenis zijn. Dat vraagt bij verbetering van woningen om een zorgvuldige afweging als het gaat om de keuze sloop of renovatie.
  • we in Kogerveld goed hebben geluisterd naar de bewoners en de nieuwe basisschool daarom op hun verzoek niet op een grasveld met speelplaats komt maar in het nieuwbouwplan Oostzijderpark.
  • de ophaalbrug in Haaldersbroek, dat als dorpsgezicht door het Rijk wordt beschermd, in originele staat met veel hout is herbouwd omdat renovatie echt niet mogelijk bleek.

 

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content