Interview

Ruud Pauw – ROSA

Logo ROSA
Ruud Pauw van ROSA

Zaans – groen – sociaal

Ruud Pauw

Vraag

Vind u dat de cultuur-historische waarde van gebouwen, buurten en landschappen in stand gehouden moeten worden?

info@rosa-zaanstad.nl

ROSA staat voor Zaans, groen en sociaal. Wij zijn blij dat er nu op schiereiland De Hemmes schot komt in de ontwikkeling van de eerste klassieke molen met moderne technologie, die windenergie aan de toekomstige wijk gaat leveren. Wij vinden praktijkonderwijs in de Zaanstreek belangrijk en noemen dat de Hogeschool voor de Handen. Die Hogeschool is nu onderdeel van de Zaancampus van het Regiocollege. Hierin moet ook het ambacht van de Zaanse (hout)bouw opleven. Leerlingen zullen meebouwen aan de molen op De Hemmes. Maar heel Nederland is gebaat bij vakmensen die erfgoed kunnen onderhouden en duurzaam kunnen bouwen met behulp van traditionele technieken en materialen.

Ten behoeve van de leefbaarheid in de stad hebben we het college gevraagd een maatschappelijke kosten-baten analyse te maken van een ondergrondse spoorlijn tussen station Zaandam en iets voorbij de spoorovergang Guisweg. Allerlei auto- en fietstunnels onder het spoor lossen het probleem niet op. Een ondergronds spoor is duur maar heeft met woningbouw, speelplaatsen en bomen of parkjes bovengronds grote maatschappelijke meerwaarde.
Leefbaarheid is ook gebaat bij meer groen en minder verharding. Van het miljoen voor nieuwe aanplant van groen, hebben we een ton kunnen reserveren voor planten en struiken die vogels, vlinders en bijen trekken. Onder de ROSA-wethouder staat Zaanstad in de top 10 van gemeenten met een dierenwelzijnsbeleid.

In 2021 kijken we met het oog op extremere buien en hitteperioden nog kritischer naar verharding in de stad. Hoeveel verharding wordt nooit gebruikt? We willen ook particulieren stimuleren en eventueel financieel prikkelen om een deel van hun tuin groen en onverhard te maken. Er komt een plan van aanpak om het onderhoud van de openbare ruimte structureel te verbeteren, is een kans tot meer vergroening. De koopkracht van kwetsbare Zaankanters houdt onze aandacht, zeker in coronatijd. De armen betalen altijd de crisis. Op ons initiatief pleit Zaanstad in Den Haag voor een hoger minimumloon. Zaanstad heeft meer aandacht voor laaggeletterdheid. Met de bijzondere bijstand kan de gemeente maatwerk leveren om lasten te verlichten. Onze industriële historie tenslotte zal ROSA niet verloochenen. De Rode Buurt in Zaandijk bijvoorbeeld is in de jaren twintig door gerenommeerde architecten gebouwd. Anders dan de corporaties verzetten wij ons tegen sloop. Zo zijn er meer monumenten of buurten die onderzoek naar een mogelijke monumentenstatus rechtvaardigen.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content