Schoolklassenbezoeken

18- laat van zich horen

Het blijft lastig om van jongeren hun mening te horen bij het realiseren van nieuw beleid, terwijl ze wel de gevolgen ervan ervaren. Jongeren hebben vaak het idee dat er geen onderwerpen zijn waar ze over kunnen meepraten, omdat ze nog niet mogen stemmen. De intentie van de gemeenteraad is om door middel van een bezoek van een schoolklas (met een debatwedstrijd) het mogelijk te maken de mening van mensen jonger dan 18 jaar oud te achterhalen. Het betreft dan actuele onderwerpen die op dat moment onderhanden zijn bij de gemeente en waar nog een besluit over moet worden genomen. Zo leren jongeren dat de democratie er ook voor hen is.

Groep kinderen in de raadzaal tijdens Schoolklassenbezoeken
Werkgroep Jeugd en Democratie tijdens tijdens schoolklassenbezoek

Tijdens het bezoek wordt er aandacht besteed aan de werking van besluitvorming door de Gemeenteraad. Jaarlijks worden er maximaal vier klassenbezoeken georganiseerd van middelbare scholen in onze gemeente. De leerlingen gaan in de raadzaal in debat over een actueel onderwerp. Zij worden hierop inhoudelijk voorbereid door een behandelend ambtenaar. Ter plekke zijn raadsleden aanwezig om de leerlingen te begeleiden.

De schoolbezoeken worden geëvalueerd door middel van een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen, raadsleden en ambtenaren. Een afvaardiging uit diverse politieke fracties zal bij de schoolbezoeken aanwezig zijn en een groep begeleiden. Hiervoor is uit het budget voor Echte Burgerparticipatie € 2.500,- beschikbaar gesteld.

Veerle deed in januari 2020 als 16-jarige leerling van 5VWO mee aan het project Klassenbezoek@Gemeentehuis van ProDemos

“Het was lastig om anderen te overtuigen”

“Ik wil niet zeggen dat ik heel erg in politiek geïnteresseerd ben, maar klimaatverandering houdt mij bijvoorbeeld wel bezig. Ik heb meegedaan met de klimaatstaking, want ik vind dat er niet genoeg gedaan wordt om de gevolgen te beperken. Als ik iedereen die boerenacties hoor steunen, begrijp ik dat niet. Ik wil dan weten hoe het zit met het stikstofprobleem zodat ik daarover een mening kan vormen. Verder heb ik hard gespaard voor een scooter, maar dan wel een elektrische.
Over de Tweede Kamer hebben we wel het een en ander in de klas geleerd. Over gemeentepolitiek wist ik weinig. Ik woon in Westerwatering en we hebben ooit wel eens met het hele gezin opgezocht welke partijen voor of tegen openstelling van de busbrug zijn.

Het was leuk om in het Stadhuis een debat te voeren. Mijn groepje was de rode partij. Wij moesten vanuit sociaaldemocratische standpunten op een stelling over geld voor een jongerenfestival reageren. Ik mocht woordvoerder van de rode partij zijn. Het was lastig om anderen te overtuigen. Je kunt niet even je mening doordrukken. Alle partijen moeten toch concessies doen. Dat lijkt me wel frustrerend. Een raadslid zei daarop dat ze in het debat als het ware vijanden kunnen zijn, maar buiten de zaal vriendelijk en normaal met elkaar omgaan. In 2022 mag ik stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat ga ik wel doen, ja. Op welke partij weet ik nog niet. Op zich zat ik prima in die rode groep.”

Werkgroep Jeugd en Democratie aan het woord tijdens schoolklassenbezoek

Quote
“Alle partijen moeten toch concessies doen”
– Veerle uit 5VWO

Hoe werkt het?

Er wordt door een werkgroep gekozen welke twee onderwerpen vanuit de Strategische Besluitvormingsagenda (d.w.z. langetermijnonderwerpen) in aanmerking komen om de mening van jongeren te peilen. Voorwaarde is dat er hierover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden in het college en de raad.

Beleidsmedewerkers van de gemeente zorgen voor inhoudelijke informatie over het onderwerp en in kaart brengen van eventuele beslispunten die erbij passen. Deze informatie wordt via de docent verstrekt aan de deelnemende leerlingen. Tijdens het bezoek aan het Stadhuis wordt eerst in het plenaire deel de kennis getest van de lokale democratie. De leerlingen mogen vragen stellen aan de raadsleden. 

Na de plenaire sessie worden de scholieren in groepen ingedeeld en krijgt elke groep een raadslid als begeleider mee om hun presentatie uit te werken. Rond 17.15 uur presenteren de groepen hun onderbouwing in aanwezigheid van de beleidsmedewerkers en de betrokken wethouder(s). Na afloop van alle presentaties kiezen de scholieren uit hun midden van elk van de twee onderwerpen de beste groep. Deze beide groepen geven hun presentatie nogmaals tijdens het Zaanstad Beraad om 19.00 uur in de raadzaal. Tijdens deze bijeenkomst stemmen raads- en commissieleden wie de winnaar is. Deze bijeenkomst is openbaar en wordt live uitgezonden via internet.

Doel is om jongeren onder de 18 te betrekken bij gemeentelijke beleidsvorming en ze mee te nemen in wat de gemeenteraad doet en wat politiek voor hun eigen omgeving kan betekenen. De Raad wil scholen voor voortgezet onderwijs enthousiast maken voor deze vorm van participatie en kennis delen over de werking van democratie. Uiteraard geldt dat de organisatie rekening houdt met de (on)mogelijkheden welke de coronacrisis en de daardoor te nemen RIVM-maatregelen met zich meebrengen. 

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content