Interview

Patrick Zoomermeijer – SP

Logo SP Zaanstad
Patrick Zoomermeijer van SP

Natuur – buurthuizen – dienstverlening

Patrick Zoomermeijer

Vraag

Welke voorzieningen in uw buurt hebt u zien verdwijnen en welke mist u het meest?

zaanstreek@sp.nl

De SP is in 2020 uiteraard opgekomen voor de rechten van huurders. Met de komst van de Omgevingswet in 2022 krijgen burgers in een vroeg stadium inspraak. Zaanstad loopt hiermee voorop. Maar wat je nu ziet is dat projectontwikkelaars, die belanghebbende zijn, bewonersbijeenkomsten gaan organiseren. Echte inspraak is zo niet gegarandeerd. Dat bleek ook in de Peperstraat, waar huurders in onzekerheid verkeren over waar ze moeten gaan wonen als de woningen daar worden gesloopt. SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft hierover ook Kamervragen gesteld. De Raad raakt zo het zicht kwijt op hoe de inspraak is geregeld. We moeten bovendien bij renovatie ervoor waken dat we buurten, waarin mensen al decennia naar elkaar omkijken, niet uiteen laten vallen.

Wij hebben met onderzoek en vragen ervoor gezorgd dat cacaoproducent Olam moest stoppen met de lozing van vervuild water op het riool in Zaandijk. Omwonenden hadden al tijden last van een doordringende stank. Olam staat in de top 5 van Nederlandse bedrijven met de hoogste stikstofuitstoot. Het is verontrustend dat er zo slecht toezicht wordt gehouden op zo’n bedrijf in een woonwijk.  In de politiek moet je een lange adem hebben. In samenwerking met bewoners onder de A8 hebben we gestreden voor minder geluidsoverlast en minder fijnstof. In 2020 zijn bij de Coenbrug stil asfalt en betere geluidsschermen aangebracht.

Zaanstad heeft woningen nodig. Bouwen ten koste van groen blijft in 2021 voor ons ondenkbaar. Beschermde Natura 2000 gebieden zijn er niet voor niets. Er zijn genoeg alternatieve locaties voor woningen. Oudere industriële bedrijvigheid maakt plaats voor een ander soort ondernemingen, waarvan geluid of geur woningbouw niet of nauwelijks in de weg staan. 

De SP blijft aandacht vragen voor de sociale gevolgen van corona. Zo staan we ook pal voor de maatschappelijke voorzieningen in de stad. Gewenning van thuiswerken en online contact mag geen excuus worden voor bezuinigingen. De ideeën van het college over maatschappelijke samenhang en ontmoeten, stelt ons niet gerust dat er niet aan de poten van het buurthuis wordt gezaagd.

Corona heeft mensen uit hun evenwicht gebracht, de toeslagenaffaire heeft slachtoffers gemaakt. In 2021 moet Zaanstad bewoners niet met wantrouwen tegemoet treden, maar ruimhartig en dienstbaar. Ook mensen die digitaal de weg niet goed kennen, moeten gelijkwaardig behandeld worden. Als dat niet zo is, hoort de SP het graag.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content