Vergaderen ondanks maatregelen

Anderhalve meter en digitaal

Vanzelfsprekend werd ook de Raad begin maart 2020 geconfronteerd met de uitbraak van de pandemie. Tijdens het Zaanstad Beraad van 12 maart was een beperkt aantal fracties aanwezig en is geconcludeerd het Zaanstad Beraad die avond niet verder voort te zetten in de raadzaal. Diezelfde week is de gemeentelijke organisatie samen met de Raadsgriffie aan de slag gegaan om de Raad zo snel mogelijk weer te laten vergaderen op een veilige manier.

voorzitter Karst tijdens vergadering
Screenshot van Zoommeeting tijdens een digtale vergadering

Op 2 april kon voor het eerst digitaal worden vergaderd met het gebruik van het programma StarLeaf. Naast dat het de eerste digitaal gehouden vergadering was, was het ook het eerste Vragenuur, waarin de raadsleden en steunfractieleden politieke vragen aan het college van B&W kon stellen.

Vervolgens is het Stadhuis in Zaandam vervolgens zodanig ingericht, dat er op een veilige manier ook fysiek kan worden vergaderd. Op 28 mei was de eerste fysieke raadsvergadering waarbij raadsleden weer aanwezig waren in de raadzaal in plaats van thuis achter de computer. Daarbij werd de anderhalve meter maatregel in acht genomen. Hoewel dit ten koste is gegaan van publiek op de tribune, zijn via het Raadsinformatiesysteem(RIS) alle openbare vergaderingen steeds voor iedereen live te volgen gebleven.

De intensiteit van de (landelijke) maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wisselde. In het structurele overleg tussen de fractievoorzitters en de burgemeester (het Presidium) is dan ook continu gezocht naar welke vorm van vergaderen het beste aansloot bij de geldende maatregelen. Daarbij is steeds de afweging gemaakt hoe recht kan worden gedaan aan de kwaliteit van de vergadering en de navolgbaarheid en transparantie van de besluitvorming enerzijds, en het verlagen en verminderen van de verspreiding van het virus en beschermen van de gezondheid van alle deelnemers anderzijds. Ondanks aanpassingen in de wijze van vergaderen hebben inwoners altijd kunnen inspreken tijdens Praat met de Raad, zelfs vanuit huis.

Raadsadviseur Jerry de Jong en commissievoorzitter Annemarie van Nieuwamerongen maken het beste van de nieuwe digitale werkwijze tijdens het Zaanstad Beraad

Raadsadviseur laten digitale werkwijze zien

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content