Vijftien fracties

Logo VVD Zaanstad

Stephanie Onclin

‘Zaanstad heeft veel nieuwe woningen nodig. De inhaalslag komt nu op gang. We hebben plannen klaarliggen voor 10.000 woningen in de komende raadsperiode. Het is de verdienste van de VVD dat er ook …
 
Logo POV Zaanstad

Harrie van der Laan

‘Samen met andere partijen hebben we het Cultuurcluster tegengehouden. Diverse instellingen hoefden daardoor niet tegen hun zin in te verhuizen naar een héél duur gebouw bij station Zaandam …

 

Logo PvdA Zaanstad

René Tuijn

De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor het jongerenwerk. Er is meer aandacht nodig voor een positieve individuele begeleiding van die jongeren, die het grootste risico lopen om van het rechte pad te raken …

 

Logo ROSA

Ruud Pauw

‘ROSA heeft veel intenties in het coalitie-akkoord kunnen realiseren. Helaas heeft corona ook tot vertraging geleid in projecten en plannen. De Verkadefabriek in Zaandam huisvest nu De Bieb en Fluxus …

 

Logo D66 Zaanstad

Flip Hoedemaeker

‘D66 heeft vier jaar lang pal gestaan voor cultuur in Zaanstad. We hebben geld vrijgemaakt om bij te leggen wat nodig was om de bijdragen van het Rijk en de Provincie aan lokale cultuur veilig te stellen. …

 

Logo Democratisch Zaanstad

Juliëtte Rot

De gemeente staat te vaak tegenover in plaats van achter burgers en ondernemers. Democratisch Zaanstad wil die bestuurscultuur vol rechtszaken al langer veranderen. Het College gaat nu hierin mee. Met zijn ervaring als wethouder in Tilburg …

 

Logo PVV Zaanstad

Peter van Haasen

“Dat er geen nieuwe moskee komt in Zaandam-Zuid is mede een gevolg van onze inspanningen en samenwerking binnen de raad. Nieuwbouw op de plaats van het noodgebouw past niet in de kleine …
 

Logo SP Zaanstad

Patrick Zoomermeijer

“Onze raadsperiode is teleurstellend geëindigd. Omdat ik meer ruimte vroeg voor meer democratie binnen de landelijke SP, heeft de landelijke top mij geroyeerd. De overige twee Zaanse SP-raadsleden …

 

Logo GroenLinks

Romkje Mathkor-van Bennekom

‘Zaanstad moet zich in de openbare ruimte beter voorbereiden op schadelijke gevolgen van extreme weeromstandigheden, zoals wateroverlast bij hevige buien of gezondheidsproblemen bij …

 

Logo DOEN

Homme Heida

‘BVNL is een jonge partij in Zaanstad. In november 2021 hebben twee raadsleden zich afgesplitst van de lokale PVV en BVNL Zaanstad opgericht. Onder meer omdat we met een aantal onderwerpen  …

 

Logo DENK Zaanstad

Şebnem Pancar

‘Toen DENK Zaanstad in 2018 in de Zaanse raad kwam, was er nog nauwelijks aandacht besteed aan Keti Koti, de jaarlijkse feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. Wij maken ons sindsdien sterk voor een …

 

Logo CDA Zaanstad

Marc Wit

‘Jongeren hebben een zware tijd als gevolg van corona. En Zaanse jongeren zien zich ook nog gedwongen langer thuis te moeten blijven wonen. De wachttijd voor een huurwoning is ruim elf jaar. Het CDA heeft voor onalledaagse maatregelen …
 
Logo Partij voor de Dieren Zaanstad

Melchior Mattens

‘We gaan van het gas af. Daarom moeten onze woningen beter geïsoleerd worden. En gaan zonnepanelen woningen van elektriciteit voorzien. De Partij voor de Dieren heeft met een motie het college aan het werk gezet om huiseigenaren daarbij …

 

Logo Christen Unie Zaanstag

Christa Neefjes-IJfs

“Mensen moeten elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten, zodat ze zich ook om elkaar blijven bekommeren. Bij nieuwbouwprojecten zoals Houthavenkade en Zaanse Helden blijkt weinig rekening te worden  …
 

Logo Lokaal Zaans

Simone van Otterloo

‘Lokaal Zaans heeft er samen met VVD, POV en D66 voor gezorgd dat een initiatief van inwoners is beloond. Bewoners in Saendelft wilden geen kliko’s in de krappe tuintjes, zoals de gemeente aanvankelijk van plan was, om …

 

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content