Vijftien fracties

Logo VVD Zaanstad

Veiligheid – bereikbaarheid – betaalbaarheid

Stephanie Onclin

Voor de VVD zijn veiligheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid de belangrijkste onderwerpen. Dat het nu in heel Zaanstad verboden is om een mes te dragen, is mede onze verdienste. Dat geldt ook voor de bevoegdheid voor de politie om …

Vraag

Waarop moet de gemeente letten als zij beleid maakt voor het privégebruik van camera’s in de openbare ruimte zoals deurbellen met camera? 

Logo POV Zaanstad

Veiligheid – ouderen – dienstverlening

Harrie van der Laan

Als het gaat om veiligheid voor inwoners hebben we een aantal succesjes geboekt. Bijvoorbeeld dat de politie nu in een aantal gebieden preventief mag fouilleren en dat het op straffe van een boete verboden is om een mes bij …

Vraag

Bent u tevreden met de voorzieningen in uw buurt, van bankje tot buurthuis, en wat mist u hier eventueel bij?

Logo PvdA Zaanstad

Woningbouw – werk – jeugdzorg

René Tuijn

De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor het jongerenwerk. Er is meer aandacht nodig voor een positieve individuele begeleiding van die jongeren, die het grootste risico lopen om van het rechte pad te raken. Bij de begroting is uiteindelijk ook …

Vraag

Welke ervaringen heeft u met de dienstverlening bij de gemeente rond persoonlijke problemen met werk en inkomen?

Logo ROSA

Zaans – groen – sociaal

Ruud Pauw

ROSA staat voor Zaans, groen en sociaal. Wij zijn blij dat er nu op schiereiland De Hemmes schot komt in de ontwikkeling van de eerste klassieke molen met moderne technologie, die windenergie aan de toekomstige wijk gaat leveren. Wij … 

Vraag

Vind u dat de cultuur-historische waarde van gebouwen, buurten en landschappen in stand gehouden moeten worden?

Logo D66 Zaanstad

Cultuur – klimaat – verkeersveiligheid

Jan de Vries

Cultuur is het cement van de samenleving en maakt een stad aantrekkelijk om in te wonen. Daarom heeft D66 zich in 2020 hard gemaakt voor ondersteuning van de culturele instellingen in Zaanstad. Van Zaantheater tot lokaal …

Vraag

Hoe kan Zaanstad de kennis van inwoners beter gebruiken om meer energie te besparen en aardgas overbodig te maken?

Logo Democratisch Zaanstad

Woningbouw – werk – jeugdzorg

Juliëtte Rot

De gemeente staat te vaak tegenover in plaats van achter burgers en ondernemers. Democratisch Zaanstad wil die bestuurscultuur vol rechtszaken al langer veranderen. Het College gaat nu hierin mee. Met zijn ervaring als wethouder in Tilburg …

Vraag

Hoe kan de gemeente voor u beter toegankelijk of dienstbaar worden?

Logo PVV Zaanstad

Woningen – lastenverlichting – Zaanse bedrijven

Peter van Haasen

Zaanstad heeft een tekort aan betaalbare (huur)woningen. Dat met ingang van 1 april regels van kracht worden die de kamerverhuur in woningen aan banden leggen, is mede te danken aan onze vasthoudendheid. In de Russische …

Vraag

Vindt u het terecht dat ondanks uw extra inzet om afval te scheiden (zoals plastic, gft, papier) u een extra verhoging van 35 euro aan afvalstoffenheffing moet betalen?

Logo SP Zaanstad

Natuur – buurthuizen – dienstverlening

Patrick Zoomermeijer

De SP is in 2020 uiteraard opgekomen voor de rechten van huurders. Met de komst van de Omgevingswet in 2022 krijgen burgers in een vroeg stadium inspraak. Zaanstad loopt hiermee voorop. Maar wat je nu ziet is dat …

Vraag

Welke voorzieningen in uw buurt hebt u zien verdwijnen en welke mist u het meest?

Logo GroenLinks

Groen – kansengelijkheid – fietsgemak

Romkje Mathkor-van Bennekom

GroenLinks zet zich in voor verduurzaming en vergroening op allerlei terreinen. Op ons initiatief gaat Zaanstad actiever projectontwikkelaars ertoe bewegen om zo te bouwen dat de gebruikte materialen in de toekomst na sloop een tweede …

Vraag

Hoe kan de gemeente u ondersteunen om zelf in uw directe omgeving minder tegels te gebruiken en meer groen?

Logo CDA Zaanstad

Mantelzorg – woningen – betrouwbare overheid

Marc Wit

De gemeente stimuleert dat Zaankanters zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, al dan niet met behulp van hun omgeving. Mantelzorg speelt hierbij een heel belangrijke rol. Bij de Zaanse visie op de mantelzorg heeft het CDA aangedrongen …

Vraag

Wat vindt u ervan als wij de OZB per huishouden met €10 verhogen om dat extra geld (ca. €700.000) alleen te mogen besteden aan respijtzorg (‘adempauze’) voor mantelzorgers?

Logo DENK Zaanstad

Poelenburg – diversiteit – rechtvaardigheid

Şebnem Pancar

DENK heeft voortdurend aandacht gevraagd voor erkenning van diversiteit en bestrijding van discriminatie. We hebben het racistische karakter van Zwarte Piet aan de kaak gesteld. Belangrijk is dat we hierover goed met elkaar in …

Vraag

Wat kan de gemeente beter doen zodat u zichzelf gehoord voelt als burger?

Logo Partij voor de Dieren Zaanstad

Duurzaamheid – inclusiviteit  – eiwittransitie

Melchior Mattens

We hebben lang gelobbyd voor het vuurwerkverbod in de parken, dat in 2020 is ingesteld. Dat is fijn voor de dieren, vooral in het broedseizoen, maar ook voor omwonenden. Dit is een goede stap op weg naar het verder terugdringen van vuurwerk, dat teveel …

Vraag

Hoe kan Zaanstad u helpen om minder dierlijke producten te gebruiken?

Logo Christen Unie Zaanstag

Betaalbaar verduurzamen – ruimte voor ontmoeten…

Christa Neefjes-IJfs

Als kleine fractie zoek je veel samenwerking. Zo zijn wij als eerste in de bres gesprongen voor kleinere culturele instellingen die aanvankelijk niet gecompenseerd zouden worden voor de jaarlijkse verhoging van de huur. Ook …

Vraag

Heeft u in uw buurt behoefte aan meer ruimte voor ontmoeting en hoe moet die er dan uitzien?

Logo Lokaal Zaans

Bereikbaarheid – voorzieningen – openbare ruimte

Marianne de Boer-Doeves

Lokaal Zaans wil de behoeften en ideeën van de Zaankanters centraal stellen. Zo willen we ook de dorpen beter op de kaart zetten. Lokaal Zaans is er daarom trots op dat we met een omleiding van wegen de enorme verkeersdrukte op de …

Vraag

Wat moet gemeente Zaanstad als eerste verbeteren in uw straat en buurt, kortom in de openbare ruimte?

Logo DOEN

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd Elif Yardimci-Hotaman gekozen als volksvertegenwoordiger op de lijst van DENK. In 2019 heeft zij ervoor gekozen verder te gaan als eigen fractie Hotaman en vanaf 2020 onder de naam DOEN. Haar fractie werd aangevuld door Youssef Chraqi die met haar meeging en later Ebrunur Kurt: een nieuw steunfractielid.

Tijdens de eerste Raadsvergadering van 2020 was Elif mede-indiener van een motie om tijdens een onderzoek naar mogelijkheden voor HORECA in Zaanstad-Noord nog geen vergunning af te geven voor een coffeeshop in Zaandam. Deze motie, vreemd aan de orde van de dag, met nog zes fracties werd aangenomen en daarmee beschouwd als opdracht van de Raad aan het College.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content