Vragen(v)uur

Een nieuw instrument

In het Presidium is afgesproken om per 1 april 2020 een Vragenuur in te voeren voorafgaand aan de Raadsvergadering. Doel hiervan is dat de Raad politieke vragen kan stellen aan het College van Burgemeester & Wethouders aan de hand van een vraag- en antwoordprincipe; er vindt dus geen debat plaats. Van 1 april tot en met 31 december zijn er ruim 400 vragen gesteld! Het Presidium concludeerde in oktober dan ook dat het Vragenuur in een behoefte voorziet en een structurele plek zal krijgen in het instrumentarium van de Raad in Zaanstad.

Een veelheid van onderwerpen passeerde de revue, waarbij corona-gerelateerde vragen bijna wekelijks terugkwamen. Andere onderwerpen waren bijvoorbeeld: bomenkap, overlast in ’t Veldpark, parkeren/bereikbaarheid en de Toeslagenaffaire. Het Vragenuur wordt in hetzelfde standaard uur gepland als Praat met de Raad met inspraak voor inwoners. Pas na de insprekers, start het Vragenuur voor raadsleden. Als er onvoldoende tijd is om alle vragen te behandelen, schuiven deze door naar het eerstvolgende Vragenuur.

 

Icoon Raad Rondvraag

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content