Interview

Stephanie Onclin – VVD

Logo VVD Zaanstad
Stephanie Onclin van VVD

Stephanie Onclin

‘Zaanstad heeft veel nieuwe woningen nodig. De inhaalslag komt nu op gang. We hebben plannen klaarliggen voor 10.000 woningen in de komende raadsperiode. Het is de verdienste van de VVD dat er ook middeldure huurwoningen (€700-€950) worden gebouwd. Diverse partijen willen dat van elke 100 nieuwe woningen er 30 sociale huur zijn. De VVD heeft voorkomen dat die 30 procent een breekpunt is bij gesprekken met projectontwikkelaars. Zo komt het project Zaankwartier bij Meneba uit op 26 procent. Realisme is belangrijk. Ook als het gaat om appartementen of grondgebonden woningen. Als naar die laatste veel meer vraag is, moeten we misschien accepteren dat we minder woningen bouwen. Ook sluit de VVD niet uit dat we bouwen aan de groene randen van de stad.

VVD We hebben de vaart erin met woningbouw

We zijn er nog niet, maar de stad wordt steeds veiliger. Denk aan preventief fouilleren, boetes voor ouders van tieners met wapens op zak en campagnes om jongeren ermee te confronteren dat het niet normaal is om wapens te dragen. Dat is het succes van samenwerking van de VVD met oppositiepartijen, politie, burgemeester en de Top75-regisseurs. Deze coaches begeleiden jongeren die op het randje van strafbaar gedrag balanceren of al iets op hun kerfstok hebben. We moeten kansarme jongeren perspectief bieden. Tegelijkertijd moet preventie samengaan met straffen als grenzen worden overschreden.

Anders dan in omliggende gemeenten heeft Zaanstad de lasten voor de burger, zoals de ozb, niet verhoogd. De VVD heeft zich daar sterk voor gemaakt. Dat betekent tegelijkertijd dat de hondenbelasting helaas nog niet is afgeschaft. Door financiële tekorten in de jeugdzorg heeft de gemeente helaas weinig uit te delen. De VVD heeft binnen haar eigen partij in Den Haag gehamerd op compensatie voor die tekorten. Ook na 2023 krijgen gemeenten nu ruimer vergoed door het Rijk. Die compensatiegelden moeten ook kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderhoud van de openbare ruimte, waarvoor we jaren geen cent konden uittrekken.’

De VVD heeft verder bereikt dat:

  • bewonersinitiatieven in Saendelft met onze steun een succes zijn geworden. Zoals klikovrij afval inzamelen en ‘Groen Waterrijk’, de parkstrook die vijf jaar door bewoners wordt beheerd.
  • de vrijheid om te kiezen voor de auto overeind blijft in het Zaans Mobiliteitsplan; dat is de langetermijnvisie op hoe wij ons rond 2040 door de stad bewegen.
  • door de inzet van onze wethouder Financiën, Hans Krieger, Zaanse ondernemers zijn geholpen met kwijtschelding van ondernemersbelastingen en verruiming van regels zoals terrasruimte.

 

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content