Voorwoord

Jaarverslag 2020
Raad en griffie

Voor u het jaarverslag 2020 van de Zaanse gemeenteraad. Met dit schrijven willen we een overzicht tonen van wat we met elkaar in het afgelopen jaar hebben gedaan. De Zaanse Raad komt graag in contact met inwoners en ziet het ook als een verplichting om verantwoording af te leggen over zijn inspanningen. 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar met verdriet en moeilijke opgaven. Uiteraard zal 2020 worden herinnerd als het jaar van de Coronapandemie.  Tegelijkertijd gingen bepaalde zaken gewoon door; dit geldt ook voor de raadswerkzaamheden. De begroting voor de komende vier jaar is vastgesteld en het debat is gevoerd over maatregelen om de stad financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Raad bevroeg het college van Burgemeester en Wethouders tijdens het Vragenuur om samen het goede te doen voor Zaanstad.

Hoopvol begon het jaar met mooie gesprekken in het Zaantheater bij de nieuwjaarsbijeenkomst, maar in de rest van het jaar was contact leggen moeilijker. Veel fysieke bijeenkomsten konden niet doorgaan en daardoor was de drempel om in de politiek gezien te worden wellicht voor sommigen nog wat hoger dan anders. En dat terwijl het voor raadsleden van grote waarde is als u uw stem laat horen. Op de website gemeenteraad.zaanstad.nl kunt u zien op welke manieren u contact kunt leggen met de leden van de gemeenteraad. Het team Raadsgriffie helpt u graag op weg. 

Meer jongeren betrekken bij de Zaanse politiek en meer de stad en de dorpen ingaan als Raad is als doel gesteld, maar helaas konden niet alle activiteiten doorgaan. Gelukkig hebben al in de eerste maanden van vorig jaar Zaanse jongeren, in het kader van Jeugd en Democratie, de raadzaal bezocht. Voor 2021 is besloten dat de gemeenteraad de meningen gaat ophalen van jongeren die nog niet stemgerechtigd zijn. De Raad gaat in gesprek in en met uw buurt; we komen naar u toe. De agendapunten van het gesprek met de buurt die bepaalt u.

Burgermeester Jan Hamming
Raadsgriffier Jorrit Jongbloed

De gemeenteraad wil u bij deze van harte uitnodigen voor de ideeënmarkt in 2021. U kunt uw idee presenteren aan raadsleden in een informele setting, fracties kunnen dit adopteren en proberen om via een meerderheid in de gemeenteraad (financiële) steun voor uw plannen te vinden. De gemeenteraad heeft veel vanuit huis gewerkt en ook vaak digitaal vergaderd. Dat geldt ook voor de lokale media, RTVI Zaanstreek, het Noord Hollands Dagblad en De Orkaan. Ze hebben een plek in het Stadhuis gekregen om beter verslag te kunnen doen van vergaderingen van Raad en Zaanstad Beraad. We zijn blij met deze vaste bezoekers.

We verwelkomen graag iedereen weer zodra het kan. Samen zetten we ons allemaal in voor een mooier en beter Zaanstad.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Burgemeester Jan Hamming en Raadsgriffier Jorrit Jongbloed 

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content