Voorwoord

Jaarverslag 2021
Raad en griffie

In dit verslag blikken we terug op het laatste volledige kalenderjaar van de gemeenteraad in Zaanstad. We beschrijven besluiten die de leden van de gemeenteraad, ondersteund door hun fractieleden, genomen hebben, die in mindere of meerdere mate van invloed zijn op het leven van de inwoners van de gemeente Zaanstad.

Dat laatste is ook precies de reden dat de gemeenteraad wekelijks inwoners, organisaties en bedrijven uitnodigt hun stem te laten horen. De Zaanse Raad komt graag in contact met inwoners en ziet het ook als een verplichting om verantwoording af te leggen over zijn inspanningen. De bijdragen  van betrokken inwoners, ondernemers en organisaties zijn van cruciaal belang om raadsleden alle nuances en verdieping te geven die bijdragen aan een afgewogen beslissing. Verschillende instrumenten zijn in het leven geroepen om uiting te geven aan de wens om geluiden uit de Zaanse samenleving te laten weerklinken in de besluitvorming. 

De maatregelen om de besmetting met het coronavirus te beperken hebben grote impact gehad op de werkwijze van de Raad. Eén van de teleurstellingen daarbij is dat wij u, als publiek, niet in de raadzaal hebben kunnen ontvangen. Ook het contact met insprekers tijdens Praat met de Raad hadden wij liever persoonlijker onderhouden dan via een beeldscherm. Dat betreuren wij allen.

Veel fysieke bijeenkomsten zoals de Ideeënmarkt voor inwoners en werkbezoeken konden niet doorgaan. Daardoor was de drempel om naar de raad te komen voor sommigen nog hoger dan anders. En dat terwijl het voor de politiek van grote waarde is als u uw stem laat horen. We verwelkomen graag iedereen weer zodra het kan. Het team Raadsgriffie helpt u dan graag op weg.

Behalve een terugblik op vorig jaar delen de fractievoorzitters met u een beschouwing op de afgelopen raadsperiode sinds 2018. In aanloop naar de verkiezingen op 14, 15 en16 maart a.s. nemen zij u graag mee in hun visie. Ook vertellen ze wat hun inzet kan betekenen voor de onderwerpen die in deze regio leven. U kunt daarbij denken aan Wonen, Jeugdbeleid, Maatschappelijke voorzieningen en Veiligheid.

Vindt u het ook belangrijk dat in de komende vier jaar weer een gemeenteraad zitting neemt die uw belangen behartigt en deze meeneemt in het debat? Wilt u dat de raad een afspiegeling vormt van de samenleving? Laat uw stem dan horen op woensdag 16 maart, of de twee dagen daarvoor. U kunt via de Zaanse stemwijzer uitvinden welke partij in grote lijnen het dichts bij uw eigen opvattingen komt.

Burgermeester Jan Hamming
Raadsgriffier Jorrit Jongbloed

Iedereen wil een betere toekomst voor zichzelf en volgende generaties. Met uw stem kunt u daar invloed op uitoefenen. Uiteindelijk bent u het die beslist hoe het hoogste bestuursorgaan van de gemeente eruit ziet. U kiest ons: van Assendelft tot Zaandam en alle dorpen van Zaanstad daaromheen.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Burgemeester Jan Hamming en Raadsgriffier Jorrit Jongbloed

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content