Voorwoord

Jaarverslag 2022
Raad en griffie

In dit verslag blikken we terug op het eerste jaar na de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad in Zaanstad. We schetsen een beeld van de besluiten die de raadsleden hebben genomen en de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Raadsbesluiten kunnen van grote invloed zijn op het leven van inwoners van de gemeente.

Met het vertrouwen in de politiek gaat het in Nederland niet goed en dat trekken wij ons aan. Om die reden was er dit jaar ook een bijeenkomst over de vraag waarom mensen ‘afhaken’. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het beste in gesprek gaan over het belang om te gaan stemmen? Dit is niet alleen eens per vier jaar aan de orde. Werken aan vertrouwen vraagt doorlopend actie en inzet.

De Zaanse raadsleden komen graag in contact met inwoners. De bijdragen van betrokken inwoners, ondernemers en organisaties zijn van cruciaal belang om raadsleden nuances en verdieping mee te geven bij het nemen van beslissingen. Dat kan bijvoorbeeld door een raadslid aan te spreken of te mailen. Maar ook tijdens de vergaderingen van de raad: via inspraak voor inwoners of een rondetafelgesprek. In dit jaarverslag worden enkele inwoners geïnterviewd over hun ervaringen. Door werkbezoeken af te leggen gaan fracties er zelf op uit om een bepaald gebied met eigen ogen te bekijken en in gesprek te gaan met inwoners en organisaties. Dat is fijn, omdat je dan een beter beeld krijgt dan alleen van papier.

De leden van de raad vergaderen vaak over de toekomst van Zaanstad, soms zijn er wel plannen voor over twintig jaar. Tegelijk gaat het over vandaag: dingen waar we tegenaan lopen, die beter kunnen of waar we blij mee zijn. Raadsleden zijn er om bij al die onderwerpen jouw belangen mee te wegen. Ook controleren ze het werk van het dagelijks bestuur (het college van burgemeester en wethouders).

Raadsleden zien het als een verplichting om vervolgens ook verantwoording af te leggen over hun inspanningen en keuzes. Die verantwoording leggen zij bijvoorbeeld af tijdens de raadsvergadering. Het is een groot goed als we respectvol in debat met elkaar kunnen blijven gaan, juist als we het niet eens zijn.

Burgermeester Jan Hamming
Foto van griffier Andre Maaskant

Het team Raadsgriffie faciliteert o.a. de verbinding tussen de mensen binnen en buiten het Stadhuis. De griffie helpt inwoners en organisaties ook graag om in contact te komen met een raadslid of de gemeenteraad als geheel. Heb je dus een vraag of wil je een onderwerp met raadsleden bespreken, dan kun je altijd een e-mail sturen aan raadsgriffie@zaanstad.nl

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Burgemeester Jan Hamming en waarnemend Raadsgriffier André Maaskant

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info