Voorwoord

Jaarverslag 2023
Raad en griffie

In dit verslag blikken we – zoals een jaarverslag hoort te doen – terug op de activiteiten van de gemeenteraad in 2023. In dit verslag doen we echter iets extra’s: 2023 was namelijk het 50e ‘levensjaar’ van de gemeente Zaanstad. Dit biedt gelegenheid om breder terug te blikken dan enkel op het afgelopen jaar. Door het verslag heen, besteden we daarom aandacht aan het 50-jarig jubileum, dat in 2024 wordt gevierd.

Politiek is niet voor iedereen altijd even goed te volgen. Dat was 50 jaar geleden ook al zo. Sinds 2002 is het team van de griffie er echter om duiding te geven over het proces en de inrichting van de raadsvergaderingen. Zij doen dat onafhankelijk en transparant. Als een informatiemakelaar en met een verbindend karakter zorgen we dat de bestuurlijke spelregels worden nageleefd.

Op sommige vlakken is de lokale democratie ten opzichte van 50 jaar geleden veranderd. Door de jaren heen is het takenpakket van gemeentes gegroeid en zijn dossiers complexer geworden. Om de kwaliteit van het besluitvormingsproces te borgen, blijven de gemeenteraad en griffie zich daarom voortdurend ontwikkelen. In 2023 zijn stappen gezet om de raad beter in positie te brengen. In dit verslag blikken we daarop terug.

Bij deze besluitvormingsprocessen spelen de bijdragen van betrokken inwoners, ondernemers en organisaties, een cruciale rol om tot een afgewogen beslissing te komen. Om die reden zijn er allerlei instrumenten, die belanghebbenden kunnen inzetten om invloed uit te oefenen op voorliggende plannen. De griffie adviseert inwoners over welke instrumenten, afhankelijk van de context, het beste kunnen worden ingezet. Maar er was niet alleen mogelijkheid om te reageren op plannen. Met het organiseren van de ideeënmarkt, bood de raad inwoners een podium om actief mee te denken over de lokale politiek.

Het belang van de lokale democratie kan niet onderschat worden. Om jongeren te leren dat politiek hen ook aangaat, hebben diverse scholen wederom een bezoek gebracht aan de gemeenteraad. Hoewel de gemeenteraad scholen en andere organisaties graag ontvangt, gaan fracties er zelf ook op uit om een bepaald gebied, bijvoorbeeld een wijk, met eigen ogen te bekijken. De informatie die de raad hier opdoet, is onmisbaar.

Kortom: de raad staat er altijd voor open om met inwoners en organisaties in gesprek te gaan. De griffie adviseert je graag hoe je dit het beste kunt doen. Je kunt de griffie bereiken via raadsgriffie@zaanstad.nl

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Burgemeester Jan Hamming Raadsgriffier Marleen Catsburg

         

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.