Burgerparticipatie

De gemeenteraad vindt contact met de inwoners van Zaanstad belangrijk. Hiervoor worden op verschillende manieren momenten georganiseerd. Zo kunnen inwoners komen inspreken bij een Zaanstad Beraad of voorafgaand aan een Raadsvergadering. Ook zijn er in september inwoners uitgenodigd om bij de opening van het politieke jaar te zijn.

Inwoners komen inspreken bij een vergadering van de gemeenteraad als er ontwikkelingen zijn in hun eigen wijk waar de raad een besluit over gaat nemen, bijvoorbeeld bij ontwikkelen van woningbouw. Dan reageer je als inwoner op de plannen, omdat je het belangrijk vindt dat jouw mening of die van een vereniging of groep je die vertegenwoordigd gehoord wordt.

Inwoners kunnen ook komen inspreken als ze vinden dat over een bepaald onderwerp in de gemeenteraad gesproken moet worden, maar dat er op dat moment (nog) niet over gesproken wordt. Dit kan bijvoorbeeld als je je ergens zorgen over maakt. Er zijn ook mogelijkheden om een presentatie te geven of het gesprek aan te gaan. De gemeenteraad is bijvoorbeeld in gesprek gegaan met de klimaatburgemeesters van Zaanstad. Om je aan te melden of voor advies kun je contact opnemen met de Raadsgriffie.

In mei werd voor de vierde keer de ideeënmarkt georganiseerd. Op de ideeënmarkt kunnen inwoners of organisaties hun ideeën voor de stad pitchen aan raadsleden. Wanneer raadsleden een idee omarmen wordt er samen onderzocht of en hoe het idee werkelijkheid kan worden. Is dat met een motie bij de Voorjaarsnota, het faciliteren van gesprekken of op een andere manier? Dit jaar leidde de Ideeënmarkt tot twee aangenomen moties en twee toezeggingen bij de behandeling van de Voorjaarsnota: Op die manier krijgt het geluid van de inwoners weerklank in de politiek.

Specifieke aandacht is er voor scholieren, van zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. In 2023 zijn er meerdere klassen op bezoek gekomen in de raadzaal om kennis te maken met de gemeenteraad. Met basisscholen wordt een nieuwe stad gebouwd en met het voortgezet onderwijs en mbo wordt er gedebatteerd over actuele onderwerpen zoals veiligheid op fietspaden en scholen.

Tevens is in 2023 de pilot Fracties nemen stelling – JONG uitgevoerd en geëvalueerd. Leerlingen van verschillende Zaanse middelbare scholen hebben samen met een journalist een stelling voorbereid en voorgelegd aan de raadsfracties. Deze reacties werden gepubliceerd in Nieuwsblad Zaanstad en daarnaast werd met een aantal raadsleden de reactie gefilmd. In 2024 willen we dit initiatief verder ontwikkelen.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.