Raad Zaanstad in de regio

In de regio is de gemeenteraad van Zaanstad actief op verschillende fronten. Zo is de raad vertegenwoordigd in de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam, waar door de Zaanse regioraadsleden bijvoorbeeld aandacht is besteed aan de problemen rondom het busvervoer. Zij stelden vragen over onder andere de rituitval en ontbrekende reisinformatie. De vergaderingen van de regioraad worden altijd voorbereid in een vergadering van het Zaanstad Beraad.

Door het regionaal griffieteam zijn het afgelopen jaar daarnaast verschillende regionale raadsledenbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden de raden bijvoorbeeld geïnformeerd over de wijziging van de wet Gemeenschappelijke Regelingen, die de versterking van positie van gemeenteraden in deze gemeenschappelijke regelingen tot doel heeft.

Andere onderwerpen die onderdeel van gesprek waren zijn o.a. de huisvestingsopgave van vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers en de propositie van Zaanstreek-Waterland voor de MRA-agenda.

De gemeenteraad van Zaanstad wordt binnen de MRA vertegenwoordigd door Anna de Groot en Fidel Lopes. Zij zijn respectievelijk lid en plaats­vervangend lid van de MRA-raadtafel.

De raadtafel geeft gevraagd én ongevraagd advies over de processen die de gemeenteraden en Provinciale Staten van de MRA-deelnemers aangaan, waaronder de jaarlijkse Voortgangsnota, de Termijnagenda en het proces van ‘wensen en opvattingen’.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.