Geldzaken

Ieder jaar beschrijft de gemeente welke doelen zij wil bereiken in de komende vier jaar, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. In de begroting voor 2024-2027 is er voor gekozen om (nog) geen onwenselijke bezuinigingen door te voeren om de begroting sluitend te maken.

Alle politieke plannen werden door de fracties uitgesproken in Algemene Beschouwingen die op het Raadsinformatiesysteem (RIS) zijn na te lezen bij de stukken van de Raadsvergadering op dinsdag 8 juni 2023 (Voorjaarsnota) en donderdag 19 oktober 2023 (Begroting). 

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.