In 2023 behandelde de gemeenteraad een groot aantal raadsvoorstellen. Hieronder volgt een overzicht waarin enkele voorstellen worden uit­gelicht.

Eerste kwartaal

 • Instellen vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester;
 • Startnotitie uitwerking zoekgebied windenergie Noordzeekanaalgebied;
 • Economische visie en uitvoeringsprogramma;
 • Het geluidsniveau van (kerk-)klokken.

Tweede kwartaal

 • Visie Fijn Wonen en Samenwerkingsovereenkomst Pact Poelenburg Peldersveld;
 • Vaststelling definitief voorkeursalternatief Guisweg;
 • Voorjaarsnota 2023-2027;
 • Meerjarenperspectief Grondexploitatie;
 • Actualisatie integraal huisvestingsplan.

Derde kwartaal

 • Bestemmingsplan Eilanden van Hain;
 • Aankoop IKEA kavel;
 • Vaststellen bestemmingsplan Badhuisweg;
 • Uitgangspunten aanbesteding locatie Figaro;
 • Visie de identiteit van Zaanstad, Linten Dijken en Paden.

Vierde kwartaal

 • Begroting 2024-2027;
 • Bestemmingsplan Lint Krommenie;
 • Tweede wijziging visie Linten Dijken Paden;
 • Onttrekking openbaarheid Zaanderhorn;
 • Investeringsbijdrage Zaans Museum;
 • Najaarsrapportage;
 • Pact Zaandam-Oost ‘We zien je in Zaandam-Oost’;
 • Bereikbaarheidsonderzoek Westerwatering;
 • Zienswijze Parkeervisie en Beleidsregels auto- en fietsparkeren gemeente Zaanstad.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.