Raadsconferentie

Tegengaan kansenongelijkheid

Sociale scheidslijnen en maatschappelijk ongenoegen nemen in Nederland toe. Ondanks dat Zaanstad in verhouding tot andere steden redelijk gemengde wijken heeft, is er steeds meer sprake van segmentatie en kansenongelijkheid; een verschil tussen wel en niet kunnen en mogen meedoen. De gemeenteraad is zich hiervan bewust en heeft het onderwerp tegengaan van kansenongelijkheid in Zaanstad gekozen als thema voor de jaarlijkse raadsconferentie die op 25 september 2020 plaatsvond. Deze werd gehouden in het Zaantheater en vond op een andere manier plaats dan men gewend is. Er was een maximum gesteld aan het aantal personen in de zaal en de 1,5 meter afstand werd gehanteerd. Sprekers waren: Liesbeth van Welie – Onderwijseconoom, Sandra Campos – directeur Zuiderzee College en Niels Luijer – onderzoeker bij gemeente Zaanstad.

Podium met presentatiescherm tijdens raadconferentie kansongelijkheid
Man stelt vraag in microfoon tijdens raadconferentie kansongelijkheid
Debat op podium tijdens raadconferentie kansongelijkheid
Podium met presentatiescherm tijdens raadconferentie kansongelijkheid
Ruimte met mensen tijdens raadconferentie kansongelijkheid

Onderzoek

Het team Onderzoek en Statistiek en de afdeling Informatie en Contractmanagement hebben samen een onderzoek uitgevoerd met als doel het fundamentele vraagstuk van kansenongelijkheid (wat is het probleem, wat is de opgave) in kaart te brengen en een verdiepende analyse uit te voeren om de Zaanse situatie te duiden. Niels Luijer nam de raad mee in de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek. Na afloop van de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen en met elkaar van gedachten wisselen. 

Uit het onderzoek blijkt dat er oorzaken en voorspellers van kansenongelijkheid zijn en er een relatie is tussen deze voorspellers en andere kenmerken van groepen mensen, zoals sociaaleconomische positie. In dit onderdeel gingen we in gesprek over deze voorspellers en werd besproken welke rol deze hebben gespeeld in het leven van de deelnemers. 

Panelgesprek

Het laatste onderdeel was een panelgesprek waarbij experts, uit zowel de Zaanse praktijk als onderzoek, hun visie op kansenongelijkheid met de raadsleden deelden. De deelnemers aan de conferentie werden uitgenodigd om panelleden vragen te stellen en dilemma’s voor te leggen.

Enkele quotes uit het Panelgesprek:

‘Het onderwijs is belangrijk om ieders talenten te ontplooien. Als een ieder de kans zou krijgen een opleiding te volgen zou er geen armoede meer zijn. Talent missen kost geld. Voor elke euro die je uitgeeft, krijg je vier euro terug ook wel return on investment genoemd – inzet voor medemens.’

‘Op het Zuiderzee College volgen zo’n 700 leerlingen onderwijs. Kansenongelijkheid is zeker een issue. Als leerkracht moet je gevoel en compassie hebben voor de doelgroep op school. Vooral in het eerste en tweede jaar van de opleiding zijn er kansen om talenten te tonen. Ook activiteiten faciliteren die leerlingen thuis niet krijgen omdat er wellicht geen geld voor is. Zo zijn er 10 dagen per schooljaar ingepland om ‘op reis te gaan’ zoals o.a. een bezoek aan de Tweede Kamer. Taal is erg belangrijk.’

‘Wegwerken achterstanden of wegwerken verschillen. Voor het wegwerken van achterstanden is er het inkomensvoorzieningenbeleid. Het wegwerken van verschillen vergt meer ambitie.’

Enkele vragen van raadsleden waren:

Bij kansenongelijkheid wordt etniciteit vaak genoemd, is dat terecht? Antwoord: ‘De sociaaleconomische situatie is een groot element in kansenongelijkheid, groter dan etniciteit. Etniciteit moet je kunnen koesteren. Persistente laagopgeleiden zijn vaak van Nederlandse origine. Zij leven in armoede, soms al vele generaties lang.’

Hoe gaat het met Pact Poelenburg? Is er al resultaat zichtbaar? Antwoord: ‘Er zit energie in o.a. studiezalen voor leerlingen, taaldocenten, ambities met buurt en politici en we zetten zichtbaar stappen. Het resultaat moet nog opgeleverd worden. Het Pact Poelenburg en het onderzoek kansenongelijkheid biedt een stevig fundament. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor leerlingen met beperkingen. Er zijn mensen nodig die je zien en je helpen om vooruit te komen.’ ‘Kinderen voelen of je echt betrokken bent. Belangrijk om op school te investeren in een positief schoolklimaat.’

‘Een tip: Kijk achterom…….’  De tip biedt een haakje naar de afsluiting van de conferentie door burgemeester Jan Hamming: ‘Omkijken naar de ander en perspectief bieden.’

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content