Raad in 2023

Versterken positie gemeenteraad

De gemeenteraad heeft samen met de griffie verschillende ‘pizza-overleggen’ georganiseerd. Het centrale thema van deze overleggen was het versterken van de positie van de gemeenteraad. Er is ingezoomd op sturing op de politieke agenda, sturing op informatie, het vergadermodel en de fractievergoedingen.

Het resultaat van deze overleggen is dat de gemeenteraad meer in positie wil komen en de agendacommissie versterkt. Daartoe is het ledenaantal van de agendacommissie uitgebreid en wordt er een middellange termijnagenda ontwikkeld. De agendacommissie wil ook anders agenderen. Dankzij deze aanpassingen zal de gemeenteraad meer grip hebben op wat er wanneer wordt besproken, maar vooral ook op welke manier iets wordt besproken.

Dit komt het besluitvormingsproces en de positie van de raad ten goede.

Een voorbeeld: het college wil een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Het college informeert de gemeenteraad over de planning. De agendacommissie neemt dit op in de middellange termijnagenda en stelt de kaders van het besluitvormingsproces vast. Omdat ruim van tevoren bekend is wanneer dit stuk in de raad moet worden besproken, is het mogelijk om ter voorbereiding van de bespreking in het Zaanstad Beraad en/of gemeenteraadsvergadering een expertsessie en een gericht werkbezoek in te plannen.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.