Interview

Şebnem Pancar – DENK

Logo DENK Zaanstad
Şebnem Pancar van DENK

Şebnem Pancar

‘Toen DENK Zaanstad in 2018 in de Zaanse raad kwam, was er nog nauwelijks aandacht besteed aan Keti Koti, de jaarlijkse feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. Wij maken ons sindsdien sterk voor een slavernijmonument en een officiële gedenkplaats in het plantsoen dichtbij de Anton de Kom-brug, vernoemd naar de antikoloniale Surinaamse schrijver. Daarvoor is een klankbordgroep met betrokken organisaties in overleg met de burgemeester al een eind mee op weg. In het verlengde hiervan hebben we een raadsmeerderheid gekregen voor ons voorstel om een onafhankelijk onderzoek naar het slavernijverleden in de Zaanstreek en welke rol het Zaanse bestuur daarin heeft gespeeld. Begrip voor elkaars verleden is van belang om wederzijds respect nu te bevorderen.

 

DENK-Keti-Koti-verdient-gedenkplaats-bij-Anton-de-Kombrug-kopie.jpg

DENK Keti Koti verdient gedenkplaats bij Anton de Kombrug

Armoede is een groot probleem, vooral ook in Poelenburg en Peldersveld. Er zijn diverse initiatieven van Zaankanters om het leed van mensen in armoede te verlichten. Denk aan het Zaanse Weggeefhuis, Prakkie075 en Oum’s Voorraadkast. We hebben in de raad aandacht gevraagd voor mogelijkheden om deze burgerinitiatieven te versterken en ook met elkaar te verbinden.

Zo zou een locatie, waarin voorraden kunnen worden beheerd, voor bijvoorbeeld Oum’s Voorraadkast heel veel helpen. Daarover is de gemeente nog in gesprek met de initiatiefnemers.

DENK heeft samen met Lokaal Zaans al vroeg aandacht gevraagd voor jongeren in Saendelft. Bewoners met name rond Kaaikhof voelden zich onveilig. Er was geluidsoverlast maar ook een enkel steekincident. Inmiddels zijn onder andere jongerenwerkers, het Jeugdteam, Trias college en de politie betrokken bij acties om de overlast zo goed mogelijk te voorkomen. Cameratoezicht en de inzet van buurtouders bijvoorbeeld hebben de rust een beetje teruggebracht. DENK en andere partijen willen nu een samenhangend plan van aanpak, zodat duidelijk wordt wat we doen, wie wat doet en hoeveel dat gaat kosten. Aan de nieuwe raad uiteindelijk om daarvoor extra geld vrij te maken.’

Verder heeft DENK bereikt dat:

 

  • burgemeester en wethouders niet aanwezig zijn bij Sinterklaasactiviteiten of -evenementen waarbij zwart geschminkte Pieten rondlopen. Ook zou de gemeente dergelijke evenementen niet financieel moeten ondersteunen.
  • de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheid om het recht op eeuwige grafrust te kunnen afkopen voor onbepaalde tijd én naar de mogelijkheid voor een aparte islamitische begraafplaats.
  • financiële tekorten in de jeugdzorg geen reden mogen zijn om hulp aan kinderen of jongeren te weigeren (cliëntenstop).

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content