Interview

Romkje Mathkor- van Bennekom – GroenLinks

Logo GroenLinks
Mathkor van Bennekom van Groen Links

Romkje Mathkor- van Bennekom

‘Zaanstad moet zich in de openbare ruimte beter voorbereiden op schadelijke gevolgen van extreme weeromstandigheden, zoals wateroverlast bij hevige buien of gezondheidsproblemen bij langdurige hitte. GroenLinks heeft er mede voor gezorgd dat er jaarlijks geld is vrijgemaakt om dit zogenaamde klimaatadaptatieplan uit te voeren. Denk aan tijdelijke waterberging in groenstroken (wadi’s) om het riool te ontzien of aanplant van schaduwrijk groen. Zo hebben we ook bereikt dat er jaarlijks 9 ton voor bomen beschikbaar is. Dankzij ons zakt de boomnorm niet onder de 0,4 (vier bomen per tien inwoners).
Bij nieuwbouw moeten projectontwikkelaars ook natuurlijke elementen aanbrengen; dat kan een groen dak of groene gevel zijn, maar ook vleermuiskasten of neststenen voor gierzwaluwen.

GroenLinks ijvert al jaren voor schone lucht en schoon vervoer. Dank zij ons wijzigingsvoorstel in het Zaans Mobiliteitsplan wordt bij herinrichting en bij nieuwe wegen zonder vrij liggende fietspad een snelheid van 30 km per uur het uitgangspunt. Bij herinrichting zullen trottoirs breder worden gemaakt om voetgangers beter van dienst te kunnen zijn. Ook worden looproutes voor voetgangers beter op elkaar afgestemd. We hebben enkele haltes in het openbaar vervoer overeind kunnen houden, zoals de bushalte bij het uitvaartcentrum. Op initiatief van GroenLinks is een fietscoördinator aan de slag gegaan. Deze kan nog wel beter vooraf bij herinrichting van straten en nieuwbouwprojecten betrokken worden, zodat fietsen veilig blijft en aangemoedigd wordt.

De zorg staat onder druk en niet alleen door corona. Het is triest hoe lang mensen met psychische problemen, als eetstoornissen of trauma’s, op de wachtlijst staan. Het gevaar is dan dat de problemen door de tijd groter worden.

GroenLinks Vergroening moet hittestress en wateroverlast beperken

GroenLinks Vergroening moet hittestress en wateroverlast beperken

Binnenkort ligt er op ons initiatief een flyer bij de huisarts en wijkteams, die mensen erop wijst van welke voorzieningen zij al gebruik kunnen maken in afwachting van een behandeling door een ggz-therapeut. Denk aan De Huiskamer, Zaankantersvoorelkaar of ervaringsdeskundigen met een luisterend oor. GroenLinks heeft zich ook sterk gemaakt om mantelzorgers te ontlasten. Sinds kort is er nu zo’n respijthuis in de regio.’

Verder heeft GroenLinks bereikt dat:

  • bij meer plannen in de openbare ruimte de biodiversiteit wordt versterkt. Anders maaien op bepaalde plekken en dood hout laten liggen, helpt wilde bijen, andere insecten en kleine zoogdieren te overleven.
  • dat Zaanstad onder meer in de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol het verzet tegen verdere groei van Schiphol heeft aangescherpt en zich voor afschaffing van nachtvluchten uitspreekt.
  • de Stadspas niet alleen voor minima maar ook voor werkende mensen met weinig inkomen gratis beschikbaar komt; zij kunnen daarmee ook met korting deelnemen aan sport en cultuur. Dat bevordert de kansengelijkheid.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content