Interview

Romkje Mathkor- van Bennekom – GroenLinks

Logo GroenLinks
Mathkor van Bennekom van Groen Links

Groen – kansengelijkheid – fietsgemak

Romkje Mathkor- van Bennekom

Vraag

Hoe kan de gemeente u ondersteunen om zelf in uw directe omgeving minder tegels te gebruiken en meer groen?

zaanstad@groenlinks.nl

GroenLinks zet zich in voor verduurzaming en vergroening op allerlei terreinen. Op ons initiatief gaat Zaanstad actiever projectontwikkelaars ertoe bewegen om zo te bouwen dat de gebruikte materialen in de toekomst na sloop een tweede leven kunnen krijgen: circulair bouwen dus. We hebben met een motie het verzet van Zaanstad tegen verdere groei van Schiphol aangescherpt. We hebben ook bereikt dat beheer en nieuwe aanplant van groen biodiversiteit moet bevorderen. Bomenkap had onze permanente aandacht.

In 2021 blijven we inzetten op meer bomen en struiken. Groen, dat mogelijkheden biedt voor waterberging en extra schaduw nu het vaker warmer wordt en buien extremer zijn. De gemeente gaat projectontwikkelaars een bijdrage vragen voor haar investeringen in de aantrekkelijkheid van de stad. Dat geld kunnen we in de wijk waar wordt gebouwd, besteden aan klimaatbestendige maatregelen. Tenslotte gaan we initiatieven nemen voor meer groen op bedrijventerreinen.

Maar meer groen betekent ook meer onderhoud van dat groen. Met andere partijen hebben we de wethouder opgedragen met een plan van aanpak te komen voor het achterstallige onderhoud van de openbare ruimte. Daar zullen we extra geld moeten vinden. De Raad moet dan kunnen aangeven wat hij belangrijk vindt;  hoeveel verharding willen we in een verstenende stad, op welk niveau moet er gesnoeid worden, etc. Dan moeten we ook het prijskaartje van die keuzes kennen.

We hebben ons hardgemaakt voor een mantelzorgcoördinator, die helpt te voorkomen dat mantelzorgers zelf overbelast raken. De kostenstijging voor begraven hebben we kunnen beperken.

Kansengelijkheid voor kinderen krijgt in 2021 nog sterker onze aandacht. Hoe kunnen we scholen helpen om zoveel mogelijk fysiek les te geven en zicht te houden op kinderen met het risico op leerachterstand. Om huiselijk geweld en kindermishandeling in te dammen, moeten we juist nu projecten als Veilig Thuis goed ondersteunen.

Samen met andere partijen hebben we ook het College opgedragen onderzoek te doen naar een taxistandplaats onder het gemeentehuis en naar een structurele oplossing voor de uitval van roltrappen en lift. Voor Zaankanters met een lichamelijke beperking of op leeftijd, zijn het gemeentehuis en NS-station slecht bereikbaar.

De fietser in Zaanstad moet het in 2021 veel aangenamer worden gemaakt. Daarvoor zullen we steeds in actie komen. Stoplichten kunnen beter worden afgesteld en we ijveren voor meer snelfietspaden en fietsstraten. Ook wachten we met smart op meer fietsparkeermogelijkheden.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content