50 Jaar Zaanstad

Opkomst bij de gemeenteraads­verkiezingen sinds 1973

Afbeelding van Ingrid Jahn van Binsbergen in een weiland

Opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen sinds 1973

Sinds de herindelingsverkiezingen, die voorafgaand aan de oprichting van de gemeente Zaanstad werden gehouden, is de opkomst bij gemeente­raadsverkiezingen gedaald. Deze trend is echter in heel Nederland waar te nemen, en dus niet uniek voor Zaanstad.

Vanaf 2014 zit er weer een stijgende lijn in het opkomstpercentage. Aan de hand van de Atlas van Afgehaakt Nederland van Josse de Voogd en René Cuperus, heeft de afdeling Auditing en Onderzoek van de gemeente Zaanstad een poging gedaan om het opkomstpercentage bij verkiezingen te duiden. Hieruit blijkt het volgende: ‘Een lagere opkomst blijkt ook op wijkniveau te correleren met een reeks aan achterstanden.

De samenhang blijkt het sterkst met meer eenzaamheid, meer arme huishoudens, een minder goede vermogenspositie en een hoger aandeel bijstandsgerechtigden. Daarnaast is er een vrij sterk verband tussen een lagere opkomst en minder vrijwilligers, meer overgewicht, een slechter beoordeelde eigen gezondheid en meer arbeidsongeschiktheid en met meer lager opgeleiden. Daarnaast is er nog een correlatie met minder hoogopgeleiden’.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.