Interview

Harrie van der Laan – POV

Logo POV Zaanstad
Harrie van der Laan van POV

Harrie van der Laan

‘Samen met andere partijen hebben we het Cultuurcluster tegengehouden. Diverse instellingen hoefden daardoor niet tegen hun zin in te verhuizen naar een héél duur gebouw bij station Zaandam. Nu is het cultuuraanbod met het toekomstige theaterpodium in Krommenie al iets beter verspreid over de hele stad. Toch vinden wij dat in Zaandam naar verhouding nog steeds te veel gesubsidieerde cultuurinstellingen zijn. Een kritische blik op de cultuursubsidies is hard nodig. Instellingen moeten ook zelf inkomsten gaan genereren.

POV-Handhaving-ten-behoeve-van-de-veiligheid-door-prevent-fouilleren-kopie.jpg

POV Handhaving ten behoeve van de veiligheid door
prevent fouilleren

Om de veiligheid van de inwoners te verbeteren is op initiatief van de POV in een aantal gebieden het preventief fouilleren ingevoerd. Daarmee haal je in ieder geval wapens van de straat. Als het aan ons ligt, gaan we op scholen ook over tot steekproefcontroles van de lockers van leerlingen. Ook de last onder dwangsom, zeg maar boete, bij niet strafbare gevaarlijke voorwerpen helpt. Die bedraagt honderden euro’s en daar zitten ouders ook niet op te wachten. Zo krijg je mogelijk beter zicht op de thuissituatie van het kind. Welke problematiek speelt daar wellicht?; je weet het niet. Overlast en criminaliteit door jongeren krijgen we beter in beeld, sinds we ons sterk hebben gemaakt voor extra opsporingsambtenaren voor jeugd; de jeugdboa’s. Wij zijn ook voor cameratoezicht op Zaanse NS-stations.

Al te lang geleden hebben POV en D66 acties gevraagd om ervoor te zorgen dat conform het VN-verdrag Handicap alle gemeentelijke gebouwen, producten en diensten voor alle inwoners toegankelijk worden. Zo hebben wij de gemeente achter de broek gezeten om twee extra parkeerplaatsen bij het Zaantheater voor invaliden in te richten, als ook extra taxi standplaatsen bij het NS-station en de Dam. We hebben bereikt dat mensen met een visuele beperking op het Stadhuis zonder enige hulp in het hokje zelfstandig kunnen stemmen. Toch valt er nog heel veel te winnen als het gaat om toegankelijkheid. Vele trottoirs zijn slecht begaanbaar voor rollators of rolstoelen bijvoorbeeld. Dat moet echt beter.’

Verder heeft de POV bereikt dat:

  • er een openbaar toilet is bij de Hempont, maar dat zouden er voor zo’n grote stad als Zaanstad eigenlijk al veel meer moeten zijn.
  • ex-gedetineerden via een Re-ïntegratiecentrum buiten ‘de muren’ succesvol worden voorbereid op terugkeer in het Zaanse leven, onder meer door bemiddeling bij werk en woning.
  • ook in andere kwetsbare wijken geïnvesteerd wordt in het bestrijden van taalachterstand en aandacht voor jongeren, niet alleen in Poelenburg-Peldersveld.

 

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content