Interview

Harrie van der Laan – POV

Logo POV Zaanstad
Harrie van der Laan van POV

Veiligheid – ouderen – dienstverlening

Harrie van der Laan

Vraag

Bent u tevreden met de voorzieningen in uw buurt, van bankje tot buurthuis, en wat mist u hier eventueel bij?

info@pov-nederland.nl

Als het gaat om veiligheid voor inwoners hebben we een aantal succesjes geboekt. Bijvoorbeeld dat de politie nu in een aantal gebieden preventief mag fouilleren en dat het op straffe van een boete verboden is om een mes bij zich te dragen. Een raadsmeerderheid heeft bovendien opnieuw ingestemd met onze motie voor cameratoezicht op de NS-stations. Op 19 januari heeft de raad een informatiebrief ontvangen waarin staat dat camera’s op alle stations langs de Zaanlijn €900.000 gaat kosten. We zijn nog aan het bedenken hoe we hier verder mee willen. Gelukkig is de burgemeester van plan permanent cameratoezicht in te stellen op Krommenie Assendelft.  We hebben aanhoudend aandacht gevraagd voor ontwikkelingen die de positie en deelname van ouderen aan de Zaanse samenleving belemmeren. Van defecte roltrappen of liften tot het behoud van de Belbus in Westzaan. We verwachten ook dat Zaanstad actie onderneemt om de enige pinautomaat in Westzaan te laten terugkeren. Vooral ouderen zijn de dupe van het ontbreken hiervan.

In 2021 zien we erop toe dat Zaanstad alles op alles zet om de toegankelijkheid tot voorzieningen als winkels, sportzalen of buurthuizen te verbeteren. Ook het onderhoud van de openbare ruimte draagt bij aan een betere toegankelijkheid voor ouderen. Denk aan losliggende klinkers of tegels, kapotte bankjes of zwerfafval. Zaanstad heeft in het onderhoud van de openbare ruimte een grote achterstand opgelopen.

Daarvoor moeten we tien jaar lang zo’n 4 miljoen euro per jaar vrijspelen. Dat moet lukken als Zaanstad zijn huishoudboekje beter op orde krijgt. Om te beginnen zouden we minder slordig moeten zijn bij nieuwe plannen en voorkomen dat we geld verspillen aan de uitkoop van eigenaren of huurders. Tegelijkertijd dienen we niet langer culturele instellingen zoveel subsidie toe te stoppen.

Zaanstad heeft meer woningen nodig. We zullen vooral aantrekkelijke woningen en appartementen voor ouderen moeten bouwen, zodat zij verleid worden hun eengezinswoningen te verlaten t.b.v. jonge gezinnen. Pilots met woonvormen zoals Thuishuis, waarin krasse ouderen eigen woonruimte en sanitair hebben maar de keuken delen, willen we opnieuw onder de aandacht brengen. Daarmee kunnen we de eenzaamheid van ouderen, die de coronapandemie duidelijke blootlegt, verminderen.

Tenslotte verlangen we van dit College dat de gemeente beter communiceert met haar bewoners en haar dienstverlening verbetert. De toeslagenaffaire in de kinderopvang heeft het wantrouwen in de overheid gevoed. Dat vraagt om veel meer dan goede bedoelingen.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

Skip to content